Gezinsdag

Zondag 8 oktober zal er weer een Gezinsdag zijn in onze parochie. Deze dag zal in het teken staan van; Het gezin, plaats van liefde. Het gezin is de plaats waar we opgroeien. Een plaats van liefde, zorg, geborgenheid en geloof. De druk op het gezin is hoog! Ouders die allebei werken, kinderen die studeren en sporten en tussendoor onze eigen dingen. De paus onderstreept de betekenis van
het gezin als bron van de door God geschonken vreugde van de liefde. Hierover willen we samen met vicaris-generaal Visser in gesprek gaan tijdens een inspirerende gezinsdag. Voor kinderen, tieners en jongeren zijn er per leeftijdsgroep aparte programma’s. Zie onderstaande folder.