Actie Kerkbalans 2018

Achter de schermen draait alles op volle toeren om de Actie Kerkbalans 2018 in de laatste weken van januari 2018 onder uw aandacht te brengen. In september is de parochiële werkgroep gestart met het actieplan, de flyer en de begeleidende brieven. 

Op de locaties zijn de ledenadministraties up-to-date gebrachtnieuwe ‘lopers’ geworven, enveloppen ingepakt en de pakketten voor de lopers samengesteld

Zo kunnen straks de vele ‘lopers’ goed op pad. Zij trotseren weer en wind om de brieven voor de kerkbijdrage bij de mede-parochianen te bezorgenHet is fantastisch dat zo veel enthousiaste vrijwilligers zich voor hun geloofsgemeenschap inzetten om de Actie Kerkbalans tot een succes te maken.

Geef voor je Kerk is het thema van de Actie Kerkbalans 2018. De Kerk is meer dan een gebouw. Het is een geloofsgemeenschap waar mensen God ontmoeten en met elkaar een plek creëren om te vieren. Het geloof verbindt ons met elkaar, jong en oud. Het versterkt ons in onze christelijke opdracht om te zien naar mensen die onze steun nodig hebben

Om als actieve geloofsgemeenschap te blijven bestaan is naast de inzet van vele vrijwilligers, uw financiële bijdrage nodig. Geef daarom voor je Kerk. Ook als je zelf weinig in de kerk komt, is het nuttig om te geven. Met uw bijdrage helpt U onze geloofsgemeenschap te behouden. U geeft voor de Kerk van nu en de Kerk van morgen. 

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u om gul te geven voor Uw Kerk.

Help dus mee en steun de Actie Kerkbalans met uw financiële bijdrage !

Rest ons U bij voorbaat te danken voor uw bijdrage en alle vrijwilligers voor hun inzet. Jullie werk is van onschatbare waarde.

Namens de leden van Werkgroep Kerkbalans,
Adri Meurkes