Jaar van gebed

Op dinsdagochtend 20 maart zal onze bisschop mgr. Van den Hende een inleiding geven over het  ‘Jaar van gebed’ om 10.00 uur tijdens de inloopochtend in het Paus Franciscushuis. Het bisdom Rotterdam is bij de start van de Advent een Jaar van Gebed begonnen. Mgr. van  den Hende kondigde dit aan in Rome op de laatste dag van de bisdom-bedevaart.

De bisschop zegt: We mogen ons uitgenodigd weten om te bidden en vele anderen tot gebed uit te nodigen.

U bent van harte welkom.