Gebedskalender Pasen t/m Pinksteren

1 – 7 april  Pasen
Bidden wij dat wij de verrijzenis van Jezus in ons hart mogen ervaren.

8 – 14 april  Eerste Heilige Communie
Bidden wij dat alle kinderen die de komende weken hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen, stevig in het geloof mogen staan en mogen groeien in hun relatie met Jezus.

15 – 21 april  RKJ Volleybaltoernooi
Laat ons bidden dat het Volleybaltoernooi van de landelijke Rooms Katholieke Jongeren een inspirerende en gezellige dag mag zijn.

22 – 28 april  Roepingenzondag
Bidden wij dat wij zelf antwoord geven op de roepstem van de Heerom een Godgewijd leven te leiden. En dat er mensen zijn die als priester, diaken of religieus hun leven willen geven in dienst van Christus en zijn Kerk.

29 april – 5 mei Dodenherdenking / Bevrijdingsdag
Bidden wij voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. En bidden wij om een dieper bewustzijn dat Jezus ons uit de schaduw naar het Licht leidt: het Licht dat overwint.  Zijn waarheid bevrijdt ons.

6 – 12 mei  Nieuwe Evangelisatie
Bidden wij om zegen voor alle nieuwe initiatieven die in onze parochie worden opgezet.

13 – 19 mei  Moederdag
Bidden wij voor alle geestelijke en fysieke moeders, dat zij geduld,   wijsheid en liefde mogen ontvangen en doorgeven. Mogen zij Maria hierbij als voorbeeld beschouwen.

20 – 26 mei Pinksteren
Heilige Geest, U die over de apostelen werd uitgestort tijdens Pinksteren, schenk ons de kracht om van God te getuigen.

27 mei – 2 juni Sacramentsdag
Bidden wij voor de Kerk die wereldwijd Sacramentsdag viert, dat de gelovigen zich dieper verbonden weten met God en met elkaar. Dat de diepe verandering die Jezus in de Eucharistie bewerkt ons innerlijk omvormt tot blijde verkondigers en werkers in Gods Koninkrijk.

3 – 9 juni  Priesterjubileum
Bidden wij om zegen voor Pastoor Franken;  hij mag zijn 25-jarig priesterjubileum vieren.