Nieuw Koor

De H. Willibrordusparochie Bollenstreek kent meerdere koren: een aantal dameskoren, gemengde koren, een middenkoor en zelfs een kinderkoor. Stuk voor stuk stralen deze koren enthousiasme uit. Zingen is namelijk een ontspannende, uitdagende en gezellige sociale bezigheid. En in de context van de kerk brengt het nog diepgang en muzikale vaardigheden met zich mee ook. Wie wil dat nou niet?

Speciaal voor de doelgroep van tussen ongeveer 20 en 45 jaar oud wordt nu een eigentijds jong koor opgericht. Want juist deze doelgroep kent in het dagelijks leven een grote hectiek van de combinatie van werk en/of studie en/of gezin. Een vast moment van ontspanning door in samenwerking met anderen muzikaal bezig te zijn is dan een welkome afwisseling.

Het koor zal minimaal vier keer per jaar een Mis in één van de kerken van de Willibrordusparochie opluisteren. Het repertoire wordt voor deze gelegenheden gekozen, zoals gospelliedjes, Taizé-liederen, maar ook Gregoriaanse, opwekking en moderne muziek. De eerste repetitie staat voor na de zomervakantie 2018 gepland. Tot die tijd wordt er achter de schermen volop gezocht naar een dirigent en mensen die het koor instrumentaal kunnen ondersteunen.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan vrijblijvend een bericht sturen naar sechillegom@rkwb.nl, t.a.v. Lizette Romijn met als onderwerp: ‘nieuw koor’. Vermeld hierin ook de locatie van herkomst en of je een muziekinstrument bespeelt.
In de Wil’skracht wordt de komende maanden gepubliceerd over de ontwikkelingen rondom het nieuwe koor.

Heel graag tot na de zomervakantie!