Gebeden Gebedskalender najaar 2018

17 – 23 september
Bidden wij om zegen voor alle vrijwilligers die zich inzetten en onze parochie zo tot een boeiende en gastvrije parochie maken.

24 – 30 september
God, maakt U de Alpha-cursus vruchtbaar voor uw Kerk. Zegent U de verantwoordelijken en laat uw genade diep in de harten van de deelnemers inwerken.

1 – 7 oktober
Bidden wij voor de start van Oases van Rust. Dat velen in de nabijheid van Jezus mogen komen en daar innerlijke rust mogen ervaren.

8  – 14 oktober
Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

15 – 21 oktober
Laat ons bidden voor alle Catechesegroepen in de parochie; van kinderen tot volwassenen. Dat zij door meer kennis over Jezus tot een diepere relatie met Hem mogen komen.

22 – 28 oktober
Bidden wij om zegen over alle dienende taken die de secretariaten uitvoeren.

29 oktober – 4 november
Bidden wij voor ons eigen onvermogen en onbeholpenheid om elkaar te troosten; dat wij elkaar (durven) zegenen met onze nabijheid, zoals ook God zelf ons nabij is.

5 – 11 november
Bidden wij dat wij naar het voorbeeld van St. Maarten onze bezittingen mogen delen met hen die het minder hebben dan wij.