Kostercursus

Woensdagavond 3 oktober was er de aftrap van de kostercursus in onze parochie.

Er waren vanuit de vier kerken totaal 16 kosters naar Lisse gekomen. In de sacristie van de St. Agathakerk werd door dhr. Richard Bot een presentatie gegeven over de vele facetten die bij het koster zijn aan de orde komen.

Later op de avond werd er door de kerk gelopen en kwamen weer andere zaken aan de orde. Tenslotte werd er stilgestaan bij de vele voorwerpen die in de liturgie gebruikt kunnen worden.

Voor een aantal nieuwe kosters was het een heel leerzame avond maar ook voor enkele kosters die al veel jaren meedraaien kwamen er onderwerpen voorbij die nieuw voor hen waren. Al met al een gezellige leerzame avond. Er volgen nog twee cursusavonden.