Waarom bemoeit de Kerk zich met maatschappelijke vraagstukken?

Op 18 november 2018 wordt voor de tweede keer de Werelddag voor de Armen gehouden. Paus Franciscus heeft de dag ingesteld in het verlengde van het heilig jaar van de barmhartigheid (2015-2016). God antwoord de arme, zegt de paus. En dat antwoord van God is een oproep aan degenen die in Hem geloven om te doen wat in hun mogelijkheden ligt.

Onze bisschop Mgr. Van den Hende roept de parochies op zich aan te sluiten met eigen initiatieven bij de Werelddag van de Armen.

De drie Lokale Commissies van onze parochie organiseren in dit kader een lezing met als titel:  Waarom bemoeit de Kerk zich met maatschappelijke vraagstukken?

In het leven van alle dag komen er veel zaken aan de orde. Maatschappelijke vraagstukken over onder andere het leven, het gezin, de arbeid, de economie, kapitaal, het klimaat, vrede en oorlog. Ons democratisch bestel geeft de mogelijkheid om hier invloed op uit te oefenen via verkiezingen, referenda, acties, etc. De vraag daarbij is wat de uitgangspunten zijn die we hanteren. Maar ook of we voldoende overzicht hebben over de problematiek en over de gevolgen van het gekozen beleid.

Ook de kerk heeft de verantwoordelijkheid om zich met maatschappelijke vraagstukken te bemoeien, onderwerpen die veelal complex zijn en veel kennis vereisen. Het geloof uit zich immers ook in werken, in dienstbaarheid aan elkaar, aan de opbouw van een rechtvaardige maatschappij. Noemen we hierbij ook zorg voor armen, zieken en gehandicapten.

De lezing vindt plaats in het Paus Franciscus huis op 21 november en vangt aan om 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. De lezing zal gehouden worden door diaken Ing. Ph. Weijers. Hij is verbonden aan het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Parochianen en andere geïnteresseerden nodigen wij van harte uit om te komen luisteren. De koffie en thee staat klaar!!