Gebeden Gebedskalender

12 -18 november  Alpha-cursus
Bidden wij voor de deelnemers aan de Alpha-cursus, dat zij door de genade van de Heilige Geest antwoorden mogen vinden op hun vragen.

19 – 25 november  Vormelingen
Kom Heilige Geest, daal neer over onze vormelingen. Vuur hen aan voor al wat goed is en schenk hen geloof, hoop en liefde.

26 november – 2 december  Trouw aan Gebed
Bidden wij aan het einde van het Jaar van Gebed, dat wij allen mogen volharden in het gebed. Heer, help ons om trouw te blijven aan het gebed.

3 – 9 december  Priesterjubileum
Bidden wij om zegen voor kapelaan Kuik; hij mag zijn 12,5 jarig priesterjubileum vieren.

10 – 16 december  Paus Franciscus
Bidden wij om zegen voor een nieuw levensjaar van Paus Franciscus; hij mag 17 december zijn verjaardag vieren.

17 – 23 december  Kerstmis
O, Maria, Moeder van het Leven en het Licht, laat Jezus geboren worden in de wereld en in mij.

24 – 30 december  Nabijheid
Bidden wij om een ervaring van uw nabijheid voor allen die zich met de feestdagen alleen en eenzaam voelen.

31 december – 6 januari  Driekoningen
Mogen wij worden als de wijzen uit het oosten; op zoek naar U.
Mogen wij worden: brengers van Vrede, overal waar ruzie mensen uiteendrijft.
Mogen wij worden: dragers van Licht, overal waar mensen leven in duisternis.