Uitnodiging: 12,5 jarig Priesterjubileum kapelaan S. Kuik 10 juni 2006 – 9 december 2018

Het parochiebestuur van de parochie Heilige Willibrordus, in Hillegom, Lisse en De Zilk, nodigt u van harte uit voor het 12,5 jarig priesterjubileum van kapelaan Stephan Kuik op zondag 9 december 2018 met om 10.00 uur H. Eucharistieviering in de Heilig Hart van Jezuskerk, Beeklaan 13 in De Zilk.

Aansluitend is er een informeel samenzijn in het parochiehuis naast de pastorie met koffie, thee, een hapje en een drankje. Voor de kinderen is er natuurlijk limonade met iets lekkers. De parochianen van alle lokaties nodigen we hierbij van harte uit om dit feest mee te vieren!

Als u kapelaan Kuik iets wilt schenken, dan graag, op zijn verzoek, een bijdrage aan het project “Hulp aan straatkinderen in Rwanda en hun gezinnen” van De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie Nederland (Stichting BVA). Meer informatie over het project kunt u vinden op de website van de Stichting BVA: http://www.adventsactie.nl/projecten en in de Wil’skracht.

Voor zijn uitgekozen project is het volgende IBAN-nummer beschikbaar gesteld: IBAN: NL05 RABO 0328 86 5273 t.n.v. Parochie H. Willibrordus Lisse o.v.v. 12,5 Pr. Jubileum kapelaan Kuik.

We hopen velen van u te ontmoeten op zondag 9 december!