Gebedsweek voor de eenheid

De Raad van Kerken begint ook dit jaar weer met een Gebedsweek

De openingsdienst is op zondag 20 januari om 19.00 uur in het gebouw van Evangeliegemeente ‘De Poort’, Jozef Israëlsstraat 11. Deze gebedsdienst wordt gezamenlijk geleid door voorgangers van de deelnemende kerken van de Raad van Kerken Lisse. Het thema is ‘Recht voor ogen’. Speciaal voor deze gelegenheid is een oecumenisch koor gevormd. Zij hebben de afgelopen maanden een aantal Taizé-liederen ingestudeerd, waardoor de samenzang een prachtige verdieping zal krijgen. Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot ontmoeting en een goed gesprek.

Het thema ‘Recht voor ogen’ wordt voortgezet in de volgende gebedsdiensten:

maandag 21 januari 19.30 uur in het Witte Kerkje, Prinsessestraat 1.

dinsdag 22 januari 19.30 uur in de Pauluskerk, Ruishornlaan 33.

woensdag 23 januari 19.30 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 273.

donderdag 24 januari 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Heereweg 105.

vrijdag 25 januari 19.30 uur in de Grote Kerk, Heereweg 250.

zaterdag 26 januari 19.30 uur in dorpshuis de Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek.

Ook in Hillegom zal er elke dag in een andere kerk een gebedsviering gehouden worden. Op de woensdag zal deze in de St. Jozef en Martinuskerk zijn om 19.30 uur. De afsluitende viering is zondag 27 januari om 16.00 uur in de Evangeliegemeente, Prinses Irenelaan16.

U bent van harte welkom en geniet van de gelegenheid om in verschillende kerken met verschillende mensen nader tot elkaar en tot God te komen. Opdat de wereld weet hoe ook God één is en zijn liefde aanstuurt tot barmhartigheid, gerechtigheid en eenheid.