Nieuws

Sabbatverlof kapelaan Kuik

22 januari gaat kapelaan Stephan Kuik drie maanden op sabbatverlof.

In deze periode zal pastor Marius Kuipers de eucharistievieringen van de kapelaan in het weekend overnemen. Andere pastorale activiteiten zullen door pastoor Franken en diaken Osseweijer zoveel mogelijk worden overgenomen.

Op 17 april komt de kapelaan weer terug. Dat is vóór Pasen, zodat hij het Paastriduüm van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen weer met ons kan vieren in onze kerken.     

Kapelaan Kuik zal zijn sabbat invullen bij oud-rector Ham van de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven, waar de kapelaan zijn opleiding gevolgd heeft. Oud-rector Ham woont en werkt nu in Zuid-Brazilië t.b.v. de vorming van priesters en geeft daar individuele geestelijke en persoonsbegeleiding.

De sabbat van de kapelaan is op voorstel van het Bisdom Rotterdam en met het oog op zijn persoonlijk en geestelijk welzijn. Kapelaan Kuik heeft met dit voorstel ingestemd. De periode van de sabbat, van 22 januari tot 17 april, is in samenspraak met het bisdom en met het pastoraal team afgesproken.

We wensen de kapelaan een gezegende periode toe in Brazilië!

Misschien ook interessant...