Nieuws

Een korte introductie van pastor Kuipers

Eind juni 2018 is pastor Kuipers verhuisd naar Voorhout. Na zijn emeritaat in 2005 woonde hij in Groningen en verleende structureel assistentie in de Sint Martinusparochie: éénmaal per maand in de St. Franciscuskerk en in de St. Jozefkerk bij de Latijnse liturgie en bij de internationale mis.

Pastor Kuipers werd op 18 juli 1965 gewijd. Daarna was hij kapelaan in Nijmegen. In 1967 is hij afgereisd naar Oeganda, omdat de bisschop van Kampala had gevraagd om iemand die verstand had van urbanisatie (verstedelijking, de geleidelijke uitbreiding van intensief bewoonde gebieden, als gevolg van bevolkingsgroei, red.). Hij werd daar kapelaan bij een Oegandese pastoor en later bouwpastoor met de opdracht een nieuwe parochie te stichten. In 1977 keerde hij terug naar Nederland om Bijbelwetenschappen te studeren. Vervolgens ging hij weer naar Afrika, nu naar Ghana. Na terugkeer naar Nederland in 1983 werd hij pastoor in het Noorden: van 1984 tot 1992 in Bedum en van 1992 tot 2005 in Drachten. Daar ging hij met emeritaat, maar bleef niet stil zitten. Altijd geeft hij gehoor aan een beroep op hem. Hij gaf in Haarlem cursussen over het Oude Testament aan de priesteropleiding. Voor missen in het hele bisdom van Groningen-Leeuwarden kon men een beroep op hem doen.

Pastor Kuipers zal de eucharistievieringen in het weekeind in onze parochie Heilige Willibrordus van kapelaan Kuik overnemen tijdens diens sabbat.

Welkom in onze parochie pastor Kuipers!

Misschien ook interessant...