Nieuws

Gebedskalander mei en juni 2019

29 april – 5 mei  Dodenherdenking / Bevrijdingsdag

Bidden wij voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Wij vragen U, God dat de overledenen mogen rusten in vrede. En dat de nabestaanden en overlevenden in Uw kracht verder mogen leven.

6 – 12 mei    Moederdag

God, U heeft ieder van ons een Moeder gegeven die ons geleerd heeft zorg te dragen voor elkaar. Zij leerde ons hoe wij kunnen bemoedigen en bevestigen, hoe wij elkaar kunnen troosten en wat de kunst is om te delen in lief en leed.
Zegen onze moeders Heer.

13 – 19 mei  peuter- en kleuterkerk

Vader wij vragen uw zegen voor de bezoekers van de peuter- en kleuterkerk in Hillegom. Zegent u de gezinnen en de werkgroep.

20 – 26 mei  huwelijken

Vader, wij bidden voor de huwelijken die in deze tijd onder druk staan. Geeft U de genade die nodig is aan de echtparen, zodat de huwelijken stand mogen houden.

27 mei – 2 juni  Eerste Heilige Communie

Bidden wij voor alle kinderen die dit voorjaar hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Heer, wij vragen U dat zij nog dikwijls rond Uw altaar mogen aanzitten, zodat zij stevig in het geloof komen te staan en mogen groeien in relatie met U.

3 – 9 juni   Pinksteren / Nieuwe Evangelisatie

Heer Jezus, U heeft gezegd ‘Komt allen tot Mij!’
Maar, Heer, zovelen kennen U nog niet. Maakt U onze harten bereid om van U te getuigen.
Adem Uw heilige Geest uit over ons en onze parochiegemeenschap. Wij bieden U onze pogingen aan om te evangeliseren. Wilt U ze zegenen en vrucht doen dragen.

10 – 16 juni   Vaderdag

Vader God, tot U wil ik bidden voor alle vaders die het te druk hebben om aandacht te geven aan hun kinderen. Voor hen die hun kinderen niet meer begrijpen of andere verwachtingen van ze hebben. Geef dat ze tijd mogen uittrekken om naar hun kinderen te luisteren, met hun mee te denken en in hun schoenen durven te staan.
Wij danken U voor alle zorgzame, goedwillende en liefdevolle vaders die ons steeds weer inspireren in navolging van U.

17 – 23 juni   Sacramentsdag

Bidden wij dat wij, als wij de Eucharistie vieren, ons er steeds meer van bewust mogen worden dat het offer van Christus voor allen is. En de Eucharistie ons er daarom toe aanzet zelf ‘gebroken brood’ voor anderen te worden en ons dus in te zetten voor een rechtvaardiger en broederlijker wereld. Geef dat wij mogen ervaren dat wij samen met Jezus gebroken brood voor het leven van de wereld kunnen worden.

24 – 30 juni  Midzomernachtmis jongeren

Heer, wij bidden voor een mooie zomeravond waarop de jongeren de Mis op het strand kunnen vieren. Help de jongeren om te antwoorden op de roeping die U aan ieder van hen geeft. En mogen de jongeren in staat zijn om U te herkennen als hun tochtgenoot, wanneer zij met vreugde verkondigen dat U de Heer bent.

Misschien ook interessant...