Nieuws

Gebedskalander Veertigdagentijd en Pasen 2019

Voorbeden in de vieringen.

4 – 10 maart   Aswoensdag  (Mt 6,1-6, 16-18)

Dat wij in deze Veertigdagentijd iedere dag onze binnenkamer in mogen gaan om God daar te ontmoeten, zodat Hij ons hart kan vormen en openstellen voor gebed, vasten en aalmoezen geven.

11 – 17 maart  Geloofsvorming

Laten wij bidden dat de deelnemers van de Alpha-cursus, Twitteren met God en McFaith mogen groeien in geloof. Dat zij door deze vorming tot een diepere relatie met Jezus mogen komen.

18 – 24 maart   Goede vruchten voortbrengen  (Lc. 13,1-9)

Laat ons geloven in en openstaan voor de goede vruchten van het vasten. Moge God ons de kracht geven om in het leven veel vruchten voort te brengen die tot voedsel kunnen dienen voor onze naasten.

25 – 31 maart  Herstel van relaties  (Lc. 15,1-3,11-32)   Zondag Laetare

Dat wij in deze Veertigdagentijd herstel mogen ervaren in onze relatie met God, in de relatie met onze medemens en met onszelf.

1 – 7 april  Vergeving (Joh. 8,1-11)

Dat wij de genade mogen ontvangen om aan de oproep van Jezus gehoor te geven; door elke vorm van veroordeling achterwege te laten en elkaar door vergeving ruimte te geven. 

8 – 14 april   Palmzondag        (Lc.22,14-23,56)

Dat wij in momenten van angst en beproeving de genade mogen ontvangen om vast te houden aan ons geloof en aan de wil van God.

15 – 21 april  Goede Week en Pasen

Dat wij de moed mogen ontvangen om te leven vanuit het verrijzenisgeloof. 

22 – 28 april  Beloken Pasen; Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Dat wij allen bij Jezus brengen, zodat Hij hen kan onderdompelen in Zijn Goddelijke Barmhartigheid.

Misschien ook interessant...