Nieuws

Weekendkosters gezocht!

In Hillegom wordt de Eucharistie gevierd op zaterdagavond om 19:00 uur en op zondagochtend om 11:00 uur of 9:30 uur. De H. Mis op zaterdagavond kent doorgaans zo’n twintig tot veertig bezoekers. Zeker de herdenkingsvieringen op de tweede zaterdagavond van de maand hebben een belangrijke functie. Dat willen we niet missen! Maar de zaterdagavondviering staat serieus onder druk. Voor onze twee ‘weekendkosters’ is het werk te veel om de zaterdagavondviering in de toekomst te kunnen behouden. Daarom volgt hier een laatste oproep: komt u op zaterdagavond graag in de kerk, dan vragen we u nadrukkelijk het kosterschap te overwegen. Het gaat in beginsel om één zaterdagavond in de maand, maar meer is mogelijk en ook wenselijk. Daarnaast zijn er ook dringend kosters nodig voor de zondagsviering. Het zou fantastisch zijn als u ook voor deze vieringen beschikbaar bent. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer het werk verdeeld wordt. Met elkaar vormen we immers onze gemeenschap. Helpt u mee de zaterdagavondviering in stand te houden? En wilt u zich ook inzetten voor de zondagsvieringen? Voor meer informatie, of een keertje op proef meedraaien: lchillegom@gmail.com

Misschien ook interessant...