Gezinssynode is begonnen

Op 4 oktober besteedde kapelaan Kuik aandacht aan de Gezinssynode die vandaag in Rome van start is gegaan.

U kunt de preek hier na-luisteren,