Nieuws

Byzantijnse Liturgie

Dinsdagochtend 16 januari  zal Diaken Iwan Osseweijer een informatieochtend verzorgen over de Byzantijnse Liturgie, zoals deze in de Oosterse-Orthodoxe kerken wordt gevierd. Hijzelf heeft al enige malen als Diaken deze bijzondere Liturgie mogen meevieren. U bent van harte welkom op deze informatieochtend om 10.00 uur in het Paus Franciscushuis. 's Avonds om 20.00 uur verzorgt…


Kerstcirculaire/aankomende activiteiten 2018

Onderstaand de kerstcirculaire/aankomende activiteiten 2018


In memoriam Pater F. Grol m.s.c.

Op 30 november j.l. is ons, op 93-jarige leeftijd, ontvallen Pater F. Grol m.s.c. Sinds 1972 is Pater Grol in de Agatha - parochie werkzaam geweest. We hebben hem leren kennen als een aimabel mens. Gedurende vele jaren heeft hij godsdienstles gegeven op de lagere scholen in het dorp en in de Poelpolder. De Poelpolder…


Actie Kerkbalans 2018

Achter de schermen draait alles op volle toeren om de Actie Kerkbalans 2018 in de laatste weken van januari 2018 onder uw aandacht te brengen. In september is de parochiële werkgroep gestart met het actieplan, de flyer en de begeleidende brieven.  Op de locaties zijn de ledenadministraties up-to-date gebracht, nieuwe ‘lopers’ geworven, enveloppen ingepakt en de pakketten voor de lopers samengesteld.  Zo kunnen straks de vele ‘lopers’ goed op pad. Zij…


Opbrengst en uitslag loterij kerkenveiling St. Agathakerk

De opbrengst van de 28e kerkenveiling ten behoeve van de St. Agathakerk is ruim € 60.000,--. Hartelijk dank aan alle sponsors en kopers. Bijgaand de uitslag van de loterij. Comité Kerkenveiling St. Agathakerk