Contact

  • Het pastoraal team: Pastoor Franken, Kapelaan Kuik en Diaken Iwan Osseweijer zijn bereikbaar via het centrale secretariaat 0252-418870.
  • Voor het centrale secretariaat: sec@rkwb.nl, 0252-418870. In geval van spoed, voor een uitvaart of ziekenzalving, kunt u buiten openingstijden bellen met de noodtelefoon: 06-33 86 59 55
  • Voor bestuurszaken: Frank Mélotte, fmelotte@gmail.com, tel. 06-54 61 59 79.
  • Voor de redactie van de wilskracht: wilskracht@rkwb.nl, tel 0252-515000.
  • Voor de website (Hillegom en De Zilk): Saskia Hoogkamer, saskia.broekhof88@live.nl
  • Voor de website (Lisse): Andrea Langeveld, contentbeheerderrklisse@live.com, tel 0252-414551.