Hoofddoel:

Jongeren een plek geven om met elkaar te ontdekken wie ze zijn en wat hun plaats in de samenleving is.

Het Jongeren Pastoraat in de Engel geven jongeren (12 tot 15 jaar) vanuit de kerk, de gelegenheid om eens gezellig bij elkaar te komen en elkaar te leren kennen. Ze komen eens per maand bij elkaar om samen een avond door te maken met bijv. spel en gesprek over bepaalde dingen die ons bezig houden. Op deze wijze leren ze andere mensen kennen, met elkaaNieuwe afbeelding (11)r praten, luisteren en spelen. Zo horen ze ook eens wat een ander over van alles en nog wat denkt.

Op zo’n avond van het J.P. bepalen de jongeren zelf wat er aan de orde komt. Wij van het J.P. gaan er vanuit dat het in de eerste plaats gaat om de interessen van de jongeren. Het gaat erom wat zij belangrijk vinden, hun overtuigingen, hun geloof en ongeloof.

Zo’n thema kan natuurlijk op verschillende manieren aan de orde komen. De ene keer zal dit door discussie zijn, maar de andere keer is er weer eens een film.. Het kan ook zijn dat we iemand uitnodigen die ons iets vertelt over een bepaald onderwerp of dat we op bezoek gaan bij een instelling. Natuurlijk doen we ook veel spel, op deze manier komt iedereen aan bod. Spel drukt namelijk erg veel uit, dan is je “vlotte babbel”niet zo veel meer waard en is iedereen gelijk.

De jongeren van de zelfde leeftijd blijven bij elkaar de komende 3 jaar, zodat er een sterke intieme band gevormd kan worden. Na drie jaar is er de mogelijkheid bij elkaar te komen met andere 15 plussers,  bij “Jengel” onze 15+ groep.

Het J.P. werkt aan de hand van het project “Op Blote Voeten”. De naam is afkomstig van de gedachte dat jongeren van 12-15 jaar in een overgangssituatie zitten. Alles veranderd om hen heen, maar ook zij zelf veranderen. De oude schoenen worden te klein, maar de nieuwe schoenen passen nog niet. Ze lopen daardoor een tijdje op “Blote Voeten”. Aanvullend daaraan gebruiken we de programma’s van “Rock Solid”.

 

Uitgangspunten:

Deze vorm van Jongeren Pastoraat gaat niet uit van het instituut van de kerk of van de gangbare vorm van geloven, maar van jongeren zelf. Het belangrijkste principe is : samen met jongeren op weg gaan. Tussen de jongeren onderling, maar ook tussen hen en de leiding kan dan een basis van vertrouwen ontstaan. In deze sfeer proberen wij jongeren met elkaar in gesprek te komen ever hun concrete vragen en belangen, waarbij de leiding in eerste instantie goed moet luisteren. De leiding moet ook waken dat juist die jongeren, die elders gemakkelijk uit de boot vallen, alle ruimte krijgen.

Om deze jongeren te kunnen bereiken wordt er in de groepen veel gewerkt met methodes, die minder verbaal en rationeel zijn. Werkvormen die gebaseerd zijn op doen, spelen, bewegen, praten en audiovisueel handelen.

De kern van dit werk is het besef dat geloven een proces, een gebeuren tussen mensen is.

Zo begrepen is geloven een geleidelijke ervaring van mensen, een bewustzijn dat hun bestaan gedragen wordt door God. Geloven is de overtuiging dat mensen geroepen zijn te leven zoals Jezus van Nazareth. Deze manier van omgaan met jongeren stimuleert de groei in hun denken en handelen.