Nieuws

Gebedskalender zomer

 1 –  7 juli      Bedevaart naar Brielle
Heer, Onze God, gelukkig is degene die op U mag steunen, wanneer hij zijn bedevaart beleeft. Heer, zegent u allen die op bedevaart gaan naar Brielle.

 8 – 21 juli    vakantie
Goede Vader, wij bidden U om rust en vrede in deze vakantietijd. Geef dat wij, ondanks de stormen van het leven, in deze tijd een ervaring van uw innerlijke rust mogen ontvangen. Moge deze ervaring ons kracht en vertrouwen geven in het dagelijks leven. 

22 juli – 4 aug    Liefde
God van Liefde,
ik bemin U boven alles en uit geheel mijn hart,
omdat U oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt.
Uit Liefde tot U bemin ik ook alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde.

5 – 18 aug    Maria Tenhemelopneming
Moeder van Barmhartigheid, U hebt uw hart geopend voor de reddende God. U hebt uzelf geopend om het Woord van God te ontvangen. Breek ons hart open elke dag opnieuw om het leven te ontvangen uit de woorden die wij van God horen. Wees onze voorspraak, dat God ons ziet en naar ons afdaalt, ons groet zoals u en met ons meegaat heel ons leven.

19 aug – 1 sept      Voor de Kerk
God, bron van licht en waarheid, beziel uw kerk met uw Heilige Geest, en geef haar een nieuwe liefde, nieuwe wijsheid en begrip, opdat de boodschap van uw Zoon niet vertroebelt door de nasleep van menselijke onenigheid maar begroet mag worden als het goede nieuws van onze tijd.

2 sept – 15 sept     Bedevaart naar Lourdes
Goede God, wij danken U voor de moeder van uw Zoon. Wij vragen U dat eenieder nieuwe kracht en nieuwe moed mag opdoen door de ontmoeting met Maria, onze voorspreekster. Wij danken U voor al het goede dat de bedevaartgangers in Lourdes mogen ervaren. En wij vragen U: moge die kracht  blijven als men weer naar huis gaat.

16 – 22 sept        Leerlingen

God, in het Matteüsevangelie staat: ‘Ga, en maak alle volkeren tot leerling: doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.’
God, wilt U ook ons leren hoe wij leerling kunnen zijn van Jezus Christus?

23 – 29 sept        Kerkproeverij
Goede Vader, geef ons de moed mensen uit te nodigen om met ons mee te gaan naar de kerk. Wij vragen U dat de Kerkproeverij een hernieuwde ervaring met kerk en geloof mag zijn voor velen.

30 sept – 6 okt       Alpha- cursus
God, wij vragen U een gezegende introductieavond met veel belangstellenden. Maakt U de Alpha-cursus vruchtbaar voor uw Kerk. Zegent U de verantwoordelijken en laat uw genade diep in de harten van de deelnemers inwerken.

Misschien ook interessant...