Nieuws

Gebeden gebedskalender herfst 2019

7 – 13 oktober  Mariamaand

Bidden wij om de altijddurende voorspraak van Maria om onze gebeden bij haar zoon Jezus te brengen, vooral als het onszelf niet lukt om de woorden te vinden.

14 – 20 oktober

God onze Vader, wij danken U voor de Zalige Paus Johannes Paulus II,die U aan de Kerk hebt gegeven. Door zijn overgave aan Uw Barmhartigheid en zijn liefde voor Maria is hij door de kracht van Uw Heilige Geest een levend beeld geweest van Jezus, de Goede Herder. Verleen ons op zijn voorspraak en volgens Uw Wil de genade die wij afsmeken.

21 – 27 oktober  Biddende Moeders

Heer, wij bidden U om zegen voor de startende groep Biddende Moeders in Hillegom en voor alle groepen van Biddende Moeders over de hele wereld. Heer, open onze ogen om U in onze kinderen te zien. Geef ons Uw hart om hen lief te hebben en Uw zachtmoedigheid waarmee wij hen kunnen helpen groeien. Geef ons Uw wijsheid om hen te leiden en Uw kracht als wij ze los moeten laten.

28 oktober – 3 november

Bidden wij voor alle overledenen, dat zij rust mogen vinden bij U. En bidden wij voor de nabestaanden, dat zij de kracht en troost mogen vinden om met het gemis om te gaan.

4 -10 november  Heilige Willibrordus

Bidden wij voor de opvolgers van de heilige Willibrordus, voor de bisschoppen en priesters. Heer, geef dat zij de geest van deze tijd verstaan en de boodschap van het evangelie op een voor onze tijd begrijpbare en bruikbare wijze mogen verkondigen.

11- 17 november  5-jarig jubileum diaken

Bidden wij uit dankbaarheid voor de wijding van diaken Osseweijer en om zegen voor zijn diakenschap. Bidden wij ook om zegen voor zijn gezin, die hem steunt in deze bijzondere roeping.

18-24 november  Heilig Vormsel

Heilige Geest, wij bidden om Uw gaven voor de vormelingen, om hen te sterken als christen. Geef dat zij voortdurend Uw inspiratie en verbondenheid mogen ervaren.

Misschien ook interessant...