Nieuws

Raad van Kerken Lisse organiseert Bijbelquiz op 6 november!

Rond de naamdag van de Heilige Willibrordus biedt de Lissese Raad van Kerken een verbindende activiteit voor de kerken van Lisse. Willibrordus heeft de Bijbel naar de Lage Landen gebracht, en zo ontstonden hier de eerste christelijke kapellen, kloosters en kerken.  Het leek de Raad van Kerken Lisse een goede zaak om nu deze vierdag als motief te nemen om weer een Bijbelquiz te organiseren.  Het bepaalt ons immers bij de nog ongedeelde kerk, en de bron waar wij allen uit geput hebben.
Om mee te doen in een team meldt u zich bij uw Raad van Kerken- afgevaardigden. Of allicht wordt u daarvoor al aan de mouw getrokken. Zij proberen een team van vijf personen bij elkaar te vormen in uw kerk/gemeente, of maximaal twee teams, en zij melden deze aan bij de secretaris van de Raad van Kerken Lisse.
De voorgangers en dominees doen niet mee in het team van hun kerk, maar kunnen individueel tot de hoogste score zien te komen.
Voor individuele deelname hoeft u zich niet op te geven. Iedereen die komt kan meedoen!
De Quiz wordt gehouden op woensdag 6 november, ‘s avonds om 20.00 u in de Proeverij (Bondstraat) (inloop vanaf 19.30). De avond wordt geleid door ds. Annelies Moolenaar en de presentatoren zijn Eric Citroen en Jeanette Loos.
De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor een nog nader te bepalen goed doel dat met Bijbelverspreiding te maken heeft.

Misschien ook interessant...