Nieuws

Gebedskalender Advent en Kerstmis 2019

25 nov – 1 dec                  Eerste zondag van de Advent 

Goede Vader,
bij het aansteken van de eerste Adventskaars worden wij ons weer meer bewust
van alle vragen en verwachtingen
die in ons leven.
Wij willen proberen
het antwoord op deze vragen
niet zozeer te gaan zoeken
in luxe, comfort en macht
die toch niet blijvend zijn,
maar bij U, God,
die ons diepste geluk wil.

2 – 8 dec                             Tweede zondag van de Advent

Goede Vader, met deze tweede Adventskaars vragen wij U ons te helpen om meer tijd te maken
voor stilte, bezinning en gebed.
Doordring ons van uw Blijde Boodschap.
Maak ons geestdriftig, net zoals de Alpha-cursisten.

9 – 15 dec                           Derde zondag van de Advent

Goede Vader, met deze derde Adventskaars wordt het al lichter.
Toch vragen wij U: ‘Kom ons in deze Advent te hulp,
want allen zijn wij onmachtig.
Vervul ons met een groter geloof
en met uw Geest
die ons in staat stelt
uw komst voor te bereiden’.

16 – 22 dec                         Vierde zondag van de Advent

Heer, met deze vierde Adventskaars
geven wij ons ja-woord
als antwoord op Uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat Uw Naam ‘Ik zal er zijn’
zichtbaar wordt in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan Uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven.

23 – 29 dec                         Heilige Familie 

Heer, onze God,
op dit feest van de Heilige Familie
brengt U ons bijeen rond Uw boodschap van vreugde,
een woord van hoop en vrede voor alle mensen.
Laat ons meer en meer leven
als kinderen van het éne grote gezin
waarvan U de Vader zijt.

30 dec – 5 jan                    Openbaring des Heren

Goede God, 
De drie wijzen volgden een ster,
een licht dat hen bracht bij het kindje Jezus.
Wij bidden U,
wilt U aan ons ook af en toe een lichtje sturen,
dat ons de weg wijst?
En wilt U speciaal de jongeren de weg wijzen naar Jezus in de kribbe?

6 jan – 12 jan                     Het nieuwe jaar 

Onze Heer en onze God, wij verblijden ons in U.
Zonder Uw hulp kunnen wij het jaar dat voor ons ligt, niet onbevreesd tegemoet zien.
Heer, wij vragen Uw zegen voor het nieuwe jaar en vooral voor alle nieuwe initiatieven in onze parochie.

13 – 19 jan                          Catechese 
Heer, maak ons verlangen om U te leren kennen steeds dieper.
Zegen alle catecheseprojecten in onze parochie, en geef dat steeds meer mensen U willen leren kennen.

20 – 26 jan                          Eenheid van de christenen

Goede God, breek de zichtbare en onzichtbare barricades af die ons tegenhouden onze broeders en zusters welkom te heten. Laten wij bijzonder vriendelijk zijn en anderen de hand reiken met buitengewone gastvrijheid. Uw genade is ons genoeg.

Misschien ook interessant...