Terugblik

Vertrek pastoor Franken

Geachte parochianen, dames en heren,

Ik vraag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team van uw parochie.

De pastorale zorg voor uw gemeenschappen is door de bisschop toevertrouwd aan een pastoraal team dat onder leiding staat van pastoor Franken. De leden van het pastoraal team werken gezamenlijk aan de opbouw en uitbouw van uw parochie. Hier past dank voor hun inzet door de jaren heen. 

Met deze brief kondig ik U het vertrek aan van pastoor Franken per 1 maart 2020. Pastoor Franken heeft op verzoek van de bisschop een benoeming als pastoor van de parochie H. Augustinus te Katwijk aan den Rijn, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar aanvaard. Sinds juli 2008 is pastoor Franken in de Bollenstreek actief en sinds januari 2010 als pastoor van de toen te vormen parochie H. Willibrordus. In die jaren heeft hij zich naar beste vermogen ingezet voor uw gemeenschap en in woord en daad het Evangelie in uw midden verkondigd. Daar zijn wij hem veel dank voor verschuldigd. Ik besef dat U de inzet en persoonlijkheid van pastoor Franken zult gaan missen. 

Ik ben blij U ook de komst van een nieuw teamlid te kunnen aankondigen. Per 1 maart 2020 zal de bisschop pastor B.S. Bosma benoemen tot pastoor van de parochie. Als zodanig geeft hij leiding aan het pastoraal team van uw parochie en is hij voorzitter van het parochiebestuur. Pastor Bosma, bisdompriester, is op dit moment lid van het pastoraal team van de federatie HH. Clara en Franciscus en heeft goede pastorale ervaring opgedaan. 

Bouke Bosma is geboren op 28 december 1965 en priester gewijd op 15 november 2014. Hij zal zich in uw parochie gaan vestigen. 

Pastor Bosma heeft inmiddels kennis gemaakt met het pastoraal team en het parochiebestuur en verheugt zich in uw midden als priester werkzaam te kunnen zijn. Pastoraal team en parochiebestuur hebben hun vertrouwen uitgesproken in de samenwerking met pastor Bosma. Hij zal fulltime benoemd worden. 

Ik vraag uw gebed voor de nieuwe werkzaamheden van pastoor Franken en pastor Bosma én voor het  pastoraal team van uw parochie dat zich zo van harte inzet voor het welslagen van de pastoraal in uw geloofsgemeenschappen.

Met een vriendelijke groet,

R. Peeters

hoofd personeelszaken

Misschien ook interessant...