Nieuws

Week van Gebed voor de eenheid

De Raad van Kerken Lisse begint ook het nieuwe jaar weer met een Gebedsweek.
De openingsdienst is op zondag 19 januari a.s. om 19.00 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 273. Deze gebedsdienst wordt gezamenlijk geleid  door voorgangers van de deelnemende kerken van de Raad van Kerken Lisse. Het thema is “Buitengewoon”, geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt.

Speciaal voor deze gelegenheid is een oecumenisch koor gevormd.  Zij hebben de afgelopen weken een aantal Taizé-liederen ingestudeerd, waardoor de samenzang een prachtige verdieping zal krijgen.
Na de dienst is er koffie en gelegenheid tot ontmoeting en een goed gesprek.
Het thema “Buitengewoon”wordt voortgezet in de daarop volgende gebedsdiensten:
maandag 20 januari       19.30 uur  in het Witte kerkje, Prinsessestraat 1, Lisse
dinsdag 21 januari           19.30 uur  in de Pauluskerk, Ruishornlaan 31, Lisse
woensdag 22 januari     19.30 uur  in de St. Agathakerk, Heereweg 277, Lisse
donderdag 23 januari    19.30 uur  in De Poort, Jozef Israëlsstraat 11, Lisse
vrijdag 24 januari            19.30 uur  in de Pauluskerk, Ruishornlaan 31, Lisse
zaterdag 25 januari        19.30 uur  in dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek

U bent van harte welkom en kunt u genieten van de gelegenheid om in verschillende kerken met verschillende mensen nader tot elkaar en tot God te komen.

De Week van Gebed voor de eenheid daagt ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

Met hartelijke groet,

John Hazelaar

secretaris Raad van Kerken Lisse


Misschien ook interessant...