Nieuws

Pastoraal team is bereikbaar! En U?

Het pastoraal team zoekt wegen om juist ook in deze tijd met parochianen in contact te blijven.
Juist nu ontmoeting in en om de kerk weg is gevallen willen we u van harte uitnodigen om contact met hen op te nemen, wanneer u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
Ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, willen we in gebed en via de digitale media en telefoon met elkaar verbonden blijven.
Misschien kent u iemand die wellicht contact heeft: geef het aan ons door, zodat we contact op kunnen nemen.
Pastoor Bosma: 0252 413330 of pastoor@rkwb.nl
Kapelaan Kuik: 0252 520166 of kapelaan@rkwb.nl
Diaken Osseweijer: 06-54294763 of diaken@rkwb.nl

Daarnaast willen we u graag ook informeren via email.Wilt u daartoe uw email adres mailen naar het secretariaat van uw kerk (het mailadres vind u elders op deze website). Wij kunnen u dan een digitale nieuwsbrief toesturen, welke we aan het ontwikkelen zijn.

Misschien ook interessant...