Nieuws

Extra bericht i.v.m. de coronacrisis

Woord van de pastoor

Broeders en zusters, als uw nieuwe pastoor had ik graag op een andere manier met u in contact willen komen. Ik had graag persoonlijk uw hand geschud en met u gesproken. Maar helaas is het door het wereldwijd verspreide virus niet mogelijk.  Steeds meer en meer voelen wij de beklemming om steeds meer afstand van elkaar te moeten nemen en daardoor steeds meer eenzaamheid ervaren. Juist nu willen wij in de onze vertrouwde kerken de troost met elkaar ervaren door samen te bidden en te vieren. Maar door de huidige situatie mogen wij elkaar juist niet opzoeken.

Maar onze kerk is meer dan een kerkgebouw om in samen te komen. Onze bisschop spreekt al lang over een netwerk van liefde. Een netwerk waarin wij allen zijn opgenomen. Een netwerk waar wij ons aan vast mogen houden. Een netwerk waarin een ieder doet wat hij of zij kan.

Door onze Heer zijn wij met elkaar verbonden. Laten wij ons niet overgeven aan angst, maar ons vol vertrouwen toevertrouwen aan God die zijn belofte altijd gestand doet: Ik zal er Zijn.

Pastoor Bosma

Vieringen

Op dit moment zijn de Missen niet publiek toegankelijk. De overheid heeft weliswaar een uitzondering gemaakt voor religieuze bijeenkomsten tot 30 personen, maar wij hebben er, in overeenstemming met de maatregelen van de Nederlandse bisschoppen dd. 26 maart, voor gekozen hiervan geen gebruik te maken en heel voorzichtig te zijn.

Toch wordt dagelijks de Mis gevierd door het pastoraal team. Zij doen dit namens en voor alle parochianen en bijzonder voor hun intenties en die van allen die geraakt zijn en worden door het Coronavirus en zij die zich in zorg en dienstverlening inzetten.

De Mis begint zondag om 10:00 uur, maandag om 19:30 en dinsdag t/m vrijdag om 9:00 uur.

Toch meevieren!

De Mis wordt telkens vanuit de St. Agathakerk in Lisse uitgezonden. Het is live en achteraf te beluisteren via kerkomroep.nl. Daarnaast is het mogelijk om live mee te kijken via de facebookpagina Parochie Heilige Willibrordus. U kunt ook zonder eigen account de pagina opzoeken en meekijken.

Momenteel zijn we ook bezig om het via de lokale omroep uit te zenden, maar dit is nog niet gelukt.

Informatie

Het is in deze vreemde tijd lastig om u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen, nieuws en andere noodzakelijke mededeling. We doen dit zoveel als mogelijke via instagram, facebook en onze website www.willibrordusbollenstreek.nl. Daarnaast kunt u op ons youtubekanaal het een en ander vinden.

Heeft u geen internet? Dan verwijzen we naar de informatieborden aan de buitenmuren van de kerken en de weekbrieven die achter in de kerken liggen.

Kerken open voor gebed en naastenliefde

Alle kerken in onze parochie zijn dagelijks (in ieder geval) geopend van 9:00 uur tot 16:00 uur (de St. Agathakerk is open vanaf 10:00).

U bent welkom voor gebed, stilte of het branden van een kaarsje. Daarnaast nodigen wij u uitdrukkelijk uit om iets mee te nemen voor de Voedselbank. Velen zijn  momenteel hiervan afhankelijk en de Voedselbanken hebben weinig voorraad nu. Legt u dus alstublieft vlees of groenten in blik en andere houdbare producten in de daarvoor bestemde bakken en kratten.

Let u er alstublieft wel op dat u de maatregelen in acht houdt en de 1,5 meter afstand tot de ander bewaart!

Goede Week en Pasen

De vieringen van de Goede Week en Pasen zullen, net als de andere missen, ook niet toegankelijk zijn. We zullen deze ook weer op dezelfde wijze uitzenden. Daarnaast zullen in de Palmzondagviering palmtakjes gewijd worden, die na deze viering in de verschillende kerken kunnen worden opgehaald. Neemt u er alstublieft niet meer mee dan nodig. En wellicht kunt u een takje meenemen voor hen die op dit moment binnen moeten blijven.

De vieringen worden uitgezonden op de volgende tijden:

Palmzondag             10:00 uur

Witte Donderdag    19:00 uur

Goede Vrijdag          15:00 uur

Paaswake                  21:00 uur

Eerste Paasdag        10:00 uur

Tweede Paasdag     10:00 uur

Naast de officiƫle liturgie van Goede Vrijdag 15:00 uur zal op Youtube in de loop van de middag ook een kruisweg voor kinderen en een voor volwassenen te zien en te horen zijn.

Vastenactie

De vastenactie lijdt ook onder deze crisis, want doordat de Missen zijn afgelast komen hier ook geen giften voor binnen. U kunt, als u een enveloppe met geld hebt, dit in de brievenbus van de pastorie doen. Ook kunt u eventueel een bedrag overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Bereikbaarheid

Het pastoraal team zoekt wegen om juist ook in deze tijd met parochianen in contact te blijven.
Juist nu ontmoeting in en om de kerk weg is gevallen willen we u van harte uitnodigen om contact met hen op te nemen, wanneer u behoefte heeft aan een gesprek of luisterend oor.
Ook nu we elkaar niet kunnen ontmoeten, willen we in gebed en via de digitale media en telefoon met elkaar verbonden blijven.
Misschien kent u iemand die wellicht behoefte aan gesprek heeft: geef het aan ons door, zodat we contact op kunnen nemen.
Pastoor Bosma: 0252 413330 of pastoor@rkwb.nl
Kapelaan Kuik: 0252 520166 of kapelaan@rkwb.nl
Diaken Osseweijer: 06-54294763 of diaken@rkwb.nl

Digitale nieuwsbrief

Daarnaast willen we u graag ook informeren via email. Wilt u daartoe uw email adres mailen naar het secretariaat van uw kerk. Wij kunnen u dan een digitale nieuwsbrief toesturen, welke we aan het ontwikkelen zijn.

Lisse:                  seclisse@rkwb.nl

Hillegom:         sechillegom@rkwb.nl

De Zilk:              secdezilk@rkwb.nl

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen we het graag!

Misschien ook interessant...