Nieuws

Gebedskalender Pinksteren

11 – 17 mei Mariamaand
Maria, u heeft God ontmoet in uw alledaagse doen. U heeft steeds opnieuw kunnen beamen ‘mij geschiede naar uw Woord’.
 Geef dat wij in ons alledaagse leven Jezus kunnen herkennen en iedere dag weer ‘ja’ kunnen zeggen tegen Hem.

18 – 24 mei  U bent met ons
Heer, als terugkijken pijn doet en vooruitkijken ons bang maakt, dan mogen we naast ons kijken. U gaat met ons mee, U loopt naast ons. U bent met ons, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.
Heer, dank U, voor uw Liefde en uw Trouw.

25 – 31 mei  Pinksteren
God, U hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;

Geef, dat wij door die heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

1 – 7 juni  Priesters
Dank U Heer, voor alle priesters, die, in navolging van U, de mensen nabij willen zijn.
Vooral in moeilijke momenten, in momenten van wanhoop en vertwijfeling, kunnen zij hoop bieden. Heer, wij vragen vandaag uw leiding, uw zegen en uw bescherming voor de priesters.

8 – 14 juni   Sacramentsdag
Bidden wij voor de Kerk die wereldwijd Sacramentsdag viert, dat de gelovigen zich dieper verbonden weten met Christus en met elkaar. Dat de diepe verandering die Jezus in de Eucharistie bewerkt ons geloof verdiept en ons omvormt tot leerlingen van Hem.

15 – 21 juni  Netwerk van Liefde
Heer, in onze verbondenheid met U, willen wij ook verbonden blijven met onze naaste.
Wij blijven oog hebben voor elkaar, zorgen voor elkaar en contact houden met elkaar.
Vanuit de eucharistie worden wij gezonden om onze naaste lief te hebben en onze medemens van dienst te zijn.
Heer, geef dat wij zo mogen bouwen aan een beschaving van liefde in onze wereld, met het oog op Gods Koninkrijk.

22 – 28 juni  Jezus centraal stellen
Jezus, U vraagt van ons een radicale keuze. Wij willen U, het Lam Gods,  in ons leven centraal stellen, maar wij kunnen dit niet op eigen kracht. Wij vragen U daarom kracht van de heilige Geest om tot U te komen en bij U te blijven.

29 juni – 5 juli  Innerlijke rust
Jezus, wij vragen U vandaag om een ervaring van uw rust.
Midden in alle drukte en afleiding maken wij het stil in onszelf en staan wij open voor uw rust. Schenk ons verlichting van alles wat drukt op onze schouders.

Misschien ook interessant...