Nieuws

Gebed van de Pinksternoveen

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we het gebed van de Pinksternoveen ter voorbereiding op het Pinksterfeest.

Bid je het onderstaande gebed dagelijks met ons mee?

V:        Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden;

A:        En Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

V:        Laat ons bidden.

God, Gij hebt de harten van de gelovigen

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen;

geef, dat wij door die heilige Geest

de ware wijsheid mogen bezitten

en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.

Door Christus onze Heer.

A:        Amen.

Je kunt ook kijken op de website van het bisdom, voor een dagelijkse meditatie uit de heilige Schrift en het gebed.

Misschien ook interessant...