Nieuws

Gebeden gebedskalender zomer 2020

6 – 12 juli        Weer openbare vieringen
Vader, wij vragen uw zegen en uw bescherming nu wij de Eucharistievieringen weer bij kunnen wonen. Dank U dat wij de vieringen konden volgen via internet en zo verbonden bleven met U en met elkaar. Geef dat wij met eerbied, respect en een levend geloof de Eucharistievieringen mogen meevieren.

13 – 19 juli      Koninkrijk der hemelen
Jezus, U vertelt ons over het Koninkrijk der hemelen dat kan groeien, ook als er onkruid groeit. Uw Rijk, dat zo klein als een mosterdzaadje begint, maar kan uitgroeien tot een grote boom waarin de vogels kunnen nestelen. Dat als zuurdesem in deeg wordt gedaan, waardoor het hele deeg ervan doordrongen wordt. Heer, geef dat wij als leerlingen in uw Koninkrijkrijk mogen werken en dat zo uw Rijk mag groeien.

20 – 26 juli      Veranderen
God, geef ons de rust om te accepteren wat wij niet kunnen veranderen. Geef ons de moed om te veranderen wat wij wel kunnen veranderen. En geef ons de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien. Help ons, dat wij alles over hebben om het goede na te streven.

27 juli – 9 augustus    Vakantie
Vader, wij bidden U om rust en vertrouwen in deze vakantietijd. Een vakantie die door de omstandigheden anders zal zijn dan andere. Geef dat wij, ondanks de stormen van het leven, in deze tijd een ervaring van uw innerlijke rust mogen ontvangen. Maar ook een ervaring van kracht en vertrouwen, waardoor wij U, ook bij tegenslag, kunnen blijven volgen.

10 – 16 augustus        Maria Tenhemelopneming
Maria, u bent de Moeder van Jezus, de Moeder van de Kerk en ook onze Moeder.
Vanuit de Hemel en vanuit ons hart troost u ons, helpt u ons en wijst ons altijd weer de weg naar Jezus.
Maria, geef dat wij uw nabijheid in ons leven mogen herkennen.

17 – 30 augustus        Communicanten en vormelingen
Heer, wij brengen alle communicanten en vormelingen van dit jaar bij U. Wij bidden dat zij met U verbonden blijven. Geef dat het verlangen mag groeien om U en uw Heilige Geest te ontvangen. Geef dat zij mensen om zich heen hebben die het vuur brandend houden, hen blijven enthousiasmeren voor het geloof en hen het evangelie voorleven.

31 augustus – 6 september   Nieuwe schooljaar
Wij bidden dat dit nieuwe schooljaar mag beginnen met het vuur van de Heilige Geest. Dat alle leerlingen en studenten geïnspireerd mogen worden, goede keuzes kunnen maken en echt op hun plek mogen zitten in het onderwijs. Bidden wij dat alle docenten mogen zien wat hun leerlingen en studenten echt nodig hebben en dat zij dat hen ook kunnen bieden.

7 – 13 september       Vergeven
Heer, als wij gekwetst zijn, is vergeven vaak zo moeilijk. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij uw hulp bij nodig. Heer, wij vragen dat U geduld met ons heeft en ons uw kracht en inzicht geeft om anderen te vergeven. Opdat wij, door anderen te vergeven, vrij mogen zijn en uw rust en vrede mogen ontvangen.

Misschien ook interessant...