Nieuws

Gebeden gebedskalender najaar 2020

14 – 20 september  Gastvrijheid

God, wij geloven dat U een gastvrije God bent. Wij willen U volgen in gastvrijheid, binnen en buiten de kerk. Wij zien de kerk, de geloofsgemeenschap, als oefenplaats voor die gastvrijheid. God, help ons beseffen dat gastvrijheid niet inhoudt dat wij mensen willen veranderen. Maar dat het betekent dat wij anderen een ruimte bieden waarin veranderingen kunnen plaatsvinden.

21 – 27 september  Geloof schenken

Heer, de omstandigheden zijn door alle maatregelen moeilijk, pijnlijk en anders. Het kan voor ons lastig zijn om hier mee om te gaan. Maar wij willen ook geloof schenken aan de kansen die zich nu voordoen. Zoals tijd voor verdieping en geloofsgroei, waardoor er ruimte kan ontstaan voor een levende relatie met U.  Heer, zegen ons geloof en help ons op de goede manier om te gaan met onze omstandigheden.

28 september – 4 oktober  Dierenzegening

Vader, in navolging van de heilige Franciscus van Assisi willen wij goed zorgen voor uw schepping. Vooral voor onze huisdieren, die onze liefde en zorg nodig hebben. Maar waar wij ook gezelschap en vreugde van terug krijgen. Vader, wij bidden om uw zegen voor onze gezelschapsdieren.

5 – 11 oktober  Rozenkrans

Door het bidden van de Rozenkrans stappen wij aan de hand van Maria het leven van Jezus binnen. Wij mediteren in stilte op de gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
Laat ons bidden dat meer mensen de kracht en de rust vinden die het bidden van de rozenkrans in zich heeft.

12 – 18 oktober  Wereldmissiedag

Paus Franciscus benadrukt de vreugde van de verkondiging: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van diegenen die Jezus ontmoeten. Met Jezus Christus komt telkens weer de vreugde.” Door onze doop zijn wij geroepen om het Goede Nieuws te delen met alle mensen om ons heen. Heer, help ons hierbij en laat ons enthousiasme anderen de weg wijzen naar U.

19 – 25 oktober  Liefhebben

Heer, in het Evangelie horen wij: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: ‘U zult uw naasten liefhebben als uzelf.’’
Heer, neem ons op in uw Liefde, zodat wij U, onszelf en onze naaste kunnen liefhebben.

26 oktober – 1 november  Allerheiligen

God, U laat ons de verdiensten van al uw heiligen in één plechtige viering gedenken. Wij bidden U: schenk ons uw overvloedige barmhartigheid, waarnaar wij verlangend uitzien, omdat een ontelbare menigte voor ons ten beste spreekt.

2 – 8 november  Willibrordzondag

God, U hebt de heilige bisschop Willibrord bestemd om uw grootheid te verkondigen aan de heidenen en hen tot uw kinderen te maken. Wij vragen U op zijn voorspraak: laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil volbrengen om te verkrijgen dat uw volk, ook in onze dagen, toeneemt in verdiensten en aantal.

9 – 15 november  Talenten

God, wij danken U voor alle talenten die U ons heeft gegeven. Het is ook zo mooi dat wij allemaal een andere mix aan talenten hebben, waardoor wij onszelf kunnen zijn en niet jaloers hoeven te zijn op anderen.
God, wij brengen vooral onze jongeren bij U. Geef dat zij mogen ontdekken waar hun talenten liggen,  dat zij mogelijkheden krijgen om deze te ontplooien en hun talenten mogen inzetten voor uw Koninkrijk.

Misschien ook interessant...