Terugblik

Aangepaste maatregelen 10 oktober 2020

NIEUWE CORONAMAATREGELEN OP VERZOEK VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN!

VANAF 10 OKTOBER 2020 WORDEN ALLEEN DIE MENSEN TOT DE VIERINGEN TOEGELATEN DIE ZICH VOORAF HEBBEN AANGEMELD OF MEDEWERKERS IN DE VIERING ZIJN.

+ Met ingang van 12 oktober kunnen voorlopig NIET MEER DAN 30 GELOVIGEN BIJ EEN VIERING aanwezig zijn (exclusief bedienaren en medewerkers).

+ We denken nog na over een eerlijke verdeling, opdat iedereen de gelegenheid krijgt om regelmatig aan de beurt te komen.

+ U heeft echt alleen toegang voor de weekendvieringen door aanmelding via de website of via de telefoon, zoals in de afgelopen periode gebruikelijk is geweest. Zonder vooraf aanmelding kunnen wij u helaas niet toelaten, hoe vervelend we dit ook vinden.

+ Er geldt een dringend advies voor aanwezigen om een mondkapje te dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de Heilige Communie wordt afgedaan.

We vinden deze maatregelen niet leuk, maar we vragen aan u allen uw medewerking ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus. Bij voorbaat dank voor begrip. 

Misschien ook interessant...