Terugblik

Gebeden gebedskalender Advent / Kerstmis 2020

16 – 22 november Christus Koning van het Heelal
Op het feest van Christus Koning bidden wij U: wees aanwezig bij die ontelbare mensen die gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging, ziekte of eenzaamheid. Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde de overwinning behalen op alle verdrukking en kwaad. Dat machthebbers inzien dat de aarde behoort aan iedereen. Dat mensen geen geweld gebruiken, maar naar uw beeld en gelijkenis mogen leven.

23 – 29 november  Wees waakzaam
Laat ons waakzaam zijn,
zodat wij oog hebben voor wat er gebeurt en niet wegdromen in onverschilligheid.
Laat ons waakzaam zijn,
zodat wij daadwerkelijk aanwezig zijn waar mensen ons nodig hebben.
Laat ons waakzaam zijn,
zodat wij het verschil kunnen maken voor mensen die geen uitweg zien.

30 november – 6 december  Vergeving
Niet altijd slagen wij erin een echte vriend te zijn voor mensen met wie wij het leven delen.
Soms lopen wij over de gevoelens van anderen heen.
Soms vergeten wij een gulle lach te schenken of een liefhebbend woord te spreken.
Soms zijn wij eigenzinnig en vinden wij onszelf het belangrijkste.
Soms doen wij juist hen pijn, van wie wij het meeste houden.
God, leer ons verder te kijken dan de zwakheden van anderen.
Leer ons goed te zijn zoals U en laat uw vergeving duidelijker
worden in onze vergeving aan elkaar.

7 – 13 december  Getuigen van Zijn licht
God,
uw licht is gekomen voor alle mensen
en het is ons gegeven als een geschenk.
Wij bidden U, geef dat wij uw licht uitdragen waar wij ook zijn. Geef ons de kracht en de moed om getuigen te zijn van uw licht.

14 – 20 december  Wees niet bang
De engel vertelt aan Maria: ‘Wees niet bang.’ Uw engel zegt ook tegen ons: ‘Wees niet bang.’ Wat en hoe onze situatie ook is, U weet ervan, God.
Net als Maria vinden wij genade bij U.  Help ons God, om deze waarheid meer te verinnerlijken.

21 – 27 december  Kerstmis
Vader God,
Wij danken u voor de geboorte van uw Zoon Jezus,
die licht brengt in onze duisternis:
licht en vergeving, waar mensen zich schuldig voelen,
licht en opbeuring, waar mensen moedeloos zijn,
licht en vertrouwen, waar mensen bang en wanhopig zijn,
licht en nabijheid, waar mensen nu niet bij elkaar kunnen zijn.
Wij bidden dat wij openstaan voor dat licht en ons erdoor laten raken,
opdat wij hoopvol leven met elkaar.

28 december – 3 januari Nieuwjaar / Openbaring des Heren
Trouwe God,
2021 ligt voor ons.
Wij zijn nieuwsgierig, verlangend of misschien wel bang.
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?
En wat zullen wij bijdragen? In ieder geval mogen we één ding weten: U bent er bij.
Elke nieuwe morgen, week en maand.
Wat wij ook voelen, doen en meemaken.
Dank U daarvoor.

4 – 10 januari  Doop van de Heer
Wij bidden voor alle mensen die gedoopt zijn maar zich niet meer thuis voelen in de kerk, die wel gelovig zijn maar niet weten hoe dat inhoud te geven. Moge Gods Geest over ons allen neerdalen en ons bemoedigen, dat wij met elkaar nieuwe wegen vinden en durven gaan.

Misschien ook interessant...