Terugblik

Gebeden gebedskalender januari tot maart 2021

11 – 17 januari  Verblijf
Jezus, in het Evangelie horen wij dat de leerlingen vragen waar U uw verblijf houdt. U antwoordt: ‘Kom mee en je zult het zien.’
Heer, help ons om te zien dat U altijd met ons bent. Ook door de hulp en bemoedigende woorden van anderen heen.

18 – 24 januari  Blijf in Mijn Liefde
Heer Jezus,
Uw leven was één gebed
volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn
in voorbede en lofprijzing.
Laat uw Koninkrijk van Liefde komen.

25 – 31 januari  Zieken en hun verzorgers
Heer, wij vragen uw zegen voor alle zieken en voor hun verzorgers. Geef dat de verzorgers met geduld en liefde de zieken en noodlijdenden tegemoet kunnen treden.
Geef hen kracht naar kruis en genezing waar mogelijk.

1 – 7 februari  Licht en Liefde
Gods Zoon is mens geworden om Licht te zijn voor alle mensen, voor alle volkeren.
Zo wordt God bereikbaar, ook voor ons.
Laten wij in zijn Licht gaan staan en ons overgeven aan zijn grenzeloze Liefde.
Heer, help ons uw Licht en Liefde te ontvangen.

8 – 14 februari  O.L. Vrouw van Lourdes
Ik groet U, Maria, nederige dienstmaagd van de Heer. Leer ons vol te houden in het luisteren naar het Woord, gehoorzaam te zijn aan de stem van de Geest, en aandachtig te zijn voor Gods aanwezigheid in ons leven.
Heilige Maria, bid voor ons.

15 – 21 februari  Aswoensdag
God de Vader, laat ons door gebed en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening onze relatie met U vernieuwen. Help ons in deze Veertigdagentijd de relatie met onze naasten herstellen. En laat het vasten ons in staat stellen om ruimte te scheppen voor U en onze naasten.

22 – 28 februari  Vernieuwing
Heer, wij kunnen moeite hebben met vernieuwing en verandering. Wij willen vasthouden aan hoe het is, aan het vertrouwde. Maar als wij loslaten, komt er ruimte voor vernieuwing. Heer, geef ons de moed om verandering en vernieuwing toe te laten.

1 – 7 maart  Tempel
Jezus, U veegt de tempel schoon, zodat het weer een plaats van gebed kan zijn. Heer, help ons in deze Veertigdagentijd ons hart ‘schoon te vegen’ van alles wat het bevuilt, zodat wij ons weer kunnen richten op stilte en gebed. 

Misschien ook interessant...