Terugblik

Deze week actie Kerkbalans

Deze week hebben parochianen een enveloppe ontvangen voor de actie Kerkbalans.
Het bleek in het afgelopen jaar niet vanzelfsprekend te zijn om naar de kerk te kunnen gaan vanwege de Coronapandemie. Een tijdlang waren de Missen niet publiek toegankelijk. De aanschaf van een goede streaming-installatie in de st. Agathakerk zorgde ervoor dat velen thuis via YouTube toch de Mis live konden meevieren. Dit was een flinke investering.
Daarnaast zijn er ook initiatieven geweest om eenzamen een hart onder de riem te steken. Vele mensen bezochten de kerken in onze parochie buiten de Missen voor gebed, stilte en een kaarsje. We zijn verheugd dat we zo gastvrij kunnen zijn, juist ook in deze tijd van crisis.

De bijdragen van de collecte is vanwege het gering aantal mensen dat in de Mis aanwezig mogen zijn flink gedaald , zoals u zult begrijpen.

Natuurlijk willen we ook in de toekomst blijven doen wat we kunnen om het Evangelie te laten klinken, de sacramenten te vieren en mensen nabij te zijn, juist in moeilijke, onzekere en verdrietige momenten.

Daarvoor is uw bijdrage noodzakelijk. Doet u weer mee met de Actie Kerkbalans?

Misschien ook interessant...