Terugblik

Nieuwe brochure voor lectoren

In de viering van de Eucharistie wordt door de diaken of priester het Evangelie gelezen. De andere lezingen worden voorgelezen door de lector. Dit is een man of vrouw die vanuit de gemeenschap opstaat om de lezingen voor te lezen. Het is niet zomaar een taakje, maar een eigen dienstwerk binnen de kerk in de liturgie.

Het bisdom heeft nu een brochure uitgegeven over deze bijzondere kerkelijke bediening. Hieronder staat een nieuwsbericht van het bisdom over de presentatie van deze brochure.

Misschien ook interessant...