Terugblik

Vastenactie; “Werken aan je toekomst”

De Veertigdagentijd is een periode van meer tijd voor gebed, consuminderen, maar meer ook aandacht voor de naasten in nood.

We hebben daarom ook dit jaar weer aandacht voor de Vastenactie. Het jaarthema is “Werken aan je toekomst!” Hierin staan kinderen in Afrika, waarvoor onderwijs niet vanzelfsprekend is, centraal. Helpt u mee om onderwijs voor deze kinderen mogelijk te maken?

Maak uw bedrag over op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Kijk voor meer informatie en persoonlijke verhalen op https://www.vastenactie.nl/vastenactiethema-20202021-werken-aan-je-toekomst

Misschien ook interessant...