Terugblik

Gebeden gebedskalender Pasen 2021

8 – 14 maart  Zondag Laetare
God, uit Liefde voor ons heeft U ons uw Zoon geschonken. Jezus is gekomen om ons te redden, niet om ons te veroordelen.
God, help ons, om onze behoefte aan verlossing te erkennen.

15 – 21 maart  Gods Liefde
Jezus, U verdroeg het kruis omdat U wist dat door uw dood de diepte van Gods Liefde aan ons geopenbaard zou worden. Gods Liefde voor ieder van ons persoonlijk.
Laat die Liefde ons vandaag omringen en ons ondersteunen.

22 – 28 maart  Palmzondag
Jezus, U bent een nederige, kwetsbare Koning. U gaat ons voor op de weg van het lijden en het vertrouwen in God. In uw dood aan het kruis wordt de diepste wanhoop en het grootste vertrouwen in God getoond.
Heer, leer ons dit vertrouwen.

29 maart – 4 april  Goede Week en Pasen
Christus, wij mogen U deze week vergezellen op uw weg naar Golgota.
Ook ons leven is niet zonder kruis. Maar na de duisternis en het lijden van Goede Vrijdag mogen wij samen met U verrijzen. Pijn, moeilijkheden, verdriet, afwijzing, ziekte en dood hebben niet het laatste woord. Maar dat uw dood en verrijzenis betekent eeuwig leven, ook voor ons. 
Heer, help ons onze levensweg te beschouwen in het licht van Pasen.

5 – 11 april  Goddelijke Barmhartigheid
Help mij Heer,
dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik niet op grond van het uiterlijk zal oordelen;
dat mijn tong barmhartig zal zijn, zodat ik niet negatief over mijn naaste zal spreken, maar een woord van troost en vergeving zal hebben voor mijn naaste.

12 – 18 april  Open de Schriften
Heer, help ons luisterend en biddend open te staan voor uw Woord. Beroer ons met uw eeuwig Woord dat U altijd als nieuw tot ons spreekt. Heer Jezus Christus, open zelf voor ons de Schriften, opdat ons hart zal branden van liefde tot U.

19 – 25 april  Roepingenzondag
Het woord ‘roeping’ geeft het al aan: men roept niet zichzelf, maar men wórdt geroepen. God roept mannen voor het priesterschap.
Priesters die zich van dag tot dag sterker binden aan Christus en met Hem zichzelf toewijden aan God tot heil van de mensen. Laten wij bidden dat vele mannen wereldwijd de roepstem van God kunnen verstaan en eraan beantwoorden.

26 april – 2 mei  De Ware Wijnstok
Heer, U bent de ware wijnstok en wij zijn de ranken. Wij kunnen alleen vrucht dragen als wij met U verbonden zijn. Laten wij bidden dat wij altijd met U verbonden blijven, zoals U met ons.

3 – 9 mei  Moederdag
Maria, u weet hoe het is om moeder te zijn. Om een kind lief te hebben, ook als je zoon of dochter een weg gaat die je als moeder niet begrijpt. Maria, wijs ons steeds weer op deze weg van de Liefde.

10 – 16 mei  Hemelvaart
Heer, wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, om saamhorigheid, verdraagzaamheid en gastvrijheid. Laats ons groeien in een houding van welwillendheid jegens iedereen.

Misschien ook interessant...