Terugblik

Grootscheepse actie Nieuw Orgel Hillegom


Onze St. Jozef en St. Martinuskerk is een beeldbepalend gebouw in het centrum van Hillegom. Al bijna 100 jaar vervult de kerk een belangrijke religieuze en sociale functie in ons dorp. En dat zal zo blijven! Het is daarom goed het symbool voor die kerkgemeenschap, het kerkgebouw, ook te blijven onderhouden en, als dat kan, te verfraaien.
Hoewel een mooie en imposante kerk, van aanvang af had de kerk nooit een orgel van een kwaliteit die in deze kerk thuishoort. Bovendien werd in de vijftiger jaren besloten tot een grondige aanpassing aan de smaak van die tijd, waarvoor weinig budget beschikbaar was. Er is veel hardboard gebruikt om de orgelkast af te timmeren, de gehele kast staat uit het lood en is bovendien erg instabiel. Het oorspronkelijke klankkarakter is daarmee verloren gegaan.
Hoewel het orgel dringend aan groot onderhoud toe is, hetgeen een forse investering vergt, is vorig jaar besloten het orgel niet meer op te knappen. Hoe lang het orgel het nog uithoudt is moeilijk te zeggen. Het leer van de balgen is volledig verdroogd en is reeds gescheurd. Wanneer de balgen het begeven, is het over en uit en kan er niet meer gespeeld worden.


Het parochiebestuur gaat ervan uit dat de St. Jozef en St. Martinuskerk zijn plek in de H. Willibrordusparochie zal behouden en een rol zal blijven spelen in het katholieke en maatschappelijk leven in Hillegom. Daarom heeft de parochie besloten uit te zien naar een orgel dat zijn plaats waard is. Een orgel waarmee de kerk een compleet kerkgebouw wordt waar Hillegom en de parochie trots op mag zijn. En dat hebben wij gevonden!
De parochie is bijzonder verheugd dat haar een prachtig orgel werd aangeboden. Een orgel dat van hoge kwaliteit is en een prachtige klank heeft. Het is een orgel dat in 1953 is gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren en afkomstig is uit de Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand kerk in Rotterdam Overschie.

De kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand (Overschie)

Dit orgel is inmiddels aan ons overgedragen en de parochie slaat dit nu tijdelijk op. Wat zou het mooi zijn als we de St. Jozef en St. Martinuskerk zouden kunnen verfraaien met dit mooie orgel. (zie opbouwtekening onder aan deze pagina)
De opbouw van dit orgel kost echter heel veel geld. Onze parochie zal zelf € 100.000 bijdragen maar kan onmogelijk het totale bedrag van € 225.000 betalen. Daarom nemen wij hierbij het initiatief tot een actie die een bedrag van € 125.000 bijeen moet brengen. We doen daarbij een beroep op de vele Hillegommers die betrokken zijn bij hun dorp. Hillegommers zoals u die heel goed in staat zijn om grootse dingen tot stand te brengen. En daarom gaan we deze actie met veel enthousiasme beginnen!
Oprichting groep van 1000:

  • wij zoeken mensen die, eventueel over twee jaar gespreid, € 1.000 willen schenken.

Daarnaast kunt u sponsor worden op verschillende niveaus:

  • sopraan sponsor vanaf € 20
  • alt sponsor vanaf € 50
  • tenor sponsor vanaf € 100
  • bariton sponsor vanaf € 250
  • bas sponsor vanaf € 500

Maar uiteraard zijn wij blij met elke gift in ons orgelfonds!
Uw bijdrage wordt graag tegemoet gezien op bankrekening NL42 RABO 0316 9023 73 t.n.v. RK Par. Heilige Willibrordus o.v.v. ‘orgelfonds Martinus’.
Heel hartelijk dank namens de initiatiefnemers Frank Brouwer en Aad Otte

Misschien ook interessant...