Terugblik

Vier mee via de livestream tijdens opening van het bedevaartseizoen in Brielle

Zaterdag 8 mei start het nieuwe bedevaartseizoen in Brielle. De bedevaartskerk opent voor het eerst weer haar deuren, na de sluiting in de winterperiode. De openingsviering is te volgen via de livestream op www.bisdomrotterdam.nl en via YouTube. Bisschop Van den Hende is hoofdcelebrant in de eucharistieviering. De custos van het heiligdom, pastoor Glas, en pater Van den Eijnden ofm concelebreren. Diaken Osseweijer assisteert. De zang wordt verzorgd door cantor Elena Bruins. Zij wordt begeleid op het orgel door Maria Meeuwenoord.

De bedevaartskerk is gebouwd op de plaats waar de Martelaren van Gorcum op 9 juli 1572 werden vermoord om hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Door hun geloof, door de kracht van hun gebed en door hun onderlinge steun konden ze standhouden. Het heiligdom van de Martelaren van Gorcum is een plek om hen te blijven gedenken, te bidden op hun voorspraak en hun getuigenis te overwegen. Heel bijzonder wordt dat ook verbonden met het lot van de mensen die in de huidige tijd om hun geloof in Christus worden vervolgd.

bedevaart 2020, foto: bisdom Rotterdam.

Voor elke winter sluit de bedevaartkerk de deuren. Als de kerk in het voorjaar weer open gaat, is dat daarom ieder jaar een bijzonder moment. De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) coördineert een programma met wekelijks meerdere eucharistievieringen en rozenkransgebed op woensdagen. Daarnaast staan vrijwilligers klaar om bezoekers te verwelkomen tijdens de openstelling. Een bezoek aan het heiligdom is mogelijk met inachtneming van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. In 2020 bezochten minder groepen de bedevaartskerk, maar maakten veel mensen van de mogelijkheid gebruik om het heiligdom te bezoeken voor persoonlijk gebed.

Als jaarthema voor het bedevaartseizoen 2021 is gekozen voor: “Huisgenoten van God”. Het bedevaartsoord koos hiervoor in het verlengde van het Jaar van de Familie dat paus Franciscus voor 2020 afkondigde. “Vanuit het Jaar van de Familie, staan we in het bedevaartsoord stil bij de familie van de Kerk. De gezinnen vormen de huiskerken, maar zij zijn verbonden met andere leden van de Kerk; de Kerk wereldwijd, maar ook door de eeuwen heen”, legt de Bisschoppelijke Brielse Commissie uit. “We zijn gezinsleden van de familie van de Kerk die samenkomen rond de Martelaren die getuigden van hun trouw. Mét hen zijn ook wij huisgenoten van God” (Efeziërs 2, 19-20).

De eucharistieviering begint om 11.00 uur en kan worden gevolgd via de livestream op deze website, of rechtstreeks via het YouTube-kanaalvan het bisdom Rotterdam. Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Ook dan is voorzien in een livestream.

De eucharistievieringen in het heiligdom en andere activiteiten zijn vermeld op de website van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum:www.martelarenvangorcum.nl

Volg de livestream op zaterdag 8 mei:

Reliekschrijn HH. Martelaren, foto: bisdom Rotterdam.

Huisgenoten van God

“Zo zijt gij dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.” (Efeziërs 2, 19-20)

Misschien ook interessant...