Terugblik

Gebedskalender Pinksteren tot Maria Tenhemelopneming 2021

17 – 23 mei Pinksteren
Met Pinksteren wordt de Heilige Geest over ons uitgestort. Bidden wij dat wij de vruchten van deze Geest; liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, mogen herkennen in ons leven.

24 – 30 mei  Gastvrije Parochie
God, in iedere mens die wij ontmoeten, komt U zelf ons tegemoet. Help ons om gastvrij en hartelijk te zijn en uw evenbeeld te zien in onze gasten.

31 mei – 6 juni  Sacramentsdag
In onze parochie kennen wij iedere week meerdere momenten van aanbidding van het Allerheiligste. God, geef dat wij tijd nemen voor deze aanbidding en hier echt tot rust mogen komen.

7 – 13 juni  Kapelaan Kuik 15 jaar priester
Goede Vader, dank U dat U kapelaan Kuik hebt geroepen tot het priesterschap. Dank U dat U hem inspireert, nabij bent en de genade geeft om priester te zijn. Laten wij bidden voor alle priesters, dat zij het Heilig Hart van Jezus laten zien door hun levenswijze.

14 – 20 juni  Vaderdag
Heilige Jozef,
geliefde vader, bescheiden en moedig tegelijk, gehoorzaam en ontvankelijk voor wat van God komt, leer alle vaders geduldig hun plaats in het leven te aanvaarden en Gods wegen te gaan.

21 – 27 juni  Misdienaars en Acolieten
Dankbaar zijn wij, voor alle misdienaars en acolieten in de parochie. Dank U Heer, dat zij hun belangrijke taken tijdens de Eucharistievieringen goed en waardig uitvoeren.

28 juni – 4 juli  Gezinnen
God onze Vader, het afgelopen anderhalf jaar hebben vele gezinnen dicht op elkaar geleefd. U weet welke problemen dit heeft veroorzaakt. Wij vragen U om rust, liefde en harmonie in onze gezinnen.

5 – 18 juli  De Heer is mijn Herder
Heer, dank U dat U mijn herder bent en dat ik door U gezien wordt. Dat ik niet hoef te verzwijgen dat er donkere dalen in mijn leven zijn. Dat ik mijn angsten niet hoef te verbergen, maar ze bij U kan brengen. Dank U Heer, voor uw liefdevolle zorg voor mij.

19 juli – 1 augustus  Vakantie
God, geef dat allen die nu vakantie hebben, weer op krachten mogen komen. En geef dat mensen die, om welke reden dan ook, niet kunnen genieten van vakantie of ontspanning, nabijheid mogen ervaren van mensen om hen heen.

2 – 16 augustus  Maria Tenhemelopneming
Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder,
wij vragen om uw voorspraak bij de Heer:
bid voor ons dat we vaster gaan geloven;
bid voor ons dat we ons niet afsluiten van de nood van anderen;
bid voor ons dat Jezus’ vrede in ons moge wonen;
bid voor ons dat we onderkennen wat de Heer van ons vraagt.

Misschien ook interessant...