Terugblik

Lezingenreeks: Apostel zijn!

2e Catecheselezing: Genezing, heeft bidden om genezing zin?

Zaterdag 26 juni om 10.00 uur wordt in de St. Agathakerk de 2e catecheselezing gegeven in de lezingenreeks: Apostel zijn!

Het thema van deze lezing is: Genezing, heeft bidden om genezing zin?

De inleider is kapelaan Stephan Kuik

De dorst naar geluk is diep verankerd in ons mensenhart. Daarbij verlangen we bevrijd te blijven van ziekte. Wanneer we door ziekte getroffen worden, verlangen we in te zien wat de zin hiervan is.

Ziekte is vaak een dringende aanleiding om te bidden. Hierbij wordt gebeden om genezing. Vaak wordt ook om de genade gebeden om de ziekte in een geest van geloof en overgave aan Gods wil te kunnen aanvaarden. We krijgen niet altijd of niet exact wat we aan God vragen. Heeft bidden om genezing dan zin? Daar gaat deze lezing over.

Deze lezing is bedoel voor iedereen die geĆÆnteresseerd is. De lezing kan zinvol zijn in het bijzonder voor mensen die ziek zijn, voor mensen die zieken met zorg omringen of voor mensen die een dierbare na een ziekte verloren hebben.

In coronatijd werden we geconfronteerd met een pandemische ziekte, die dichtbij of veraf slachtoffers heeft gemaakt. Heeft bidden tijdens een pandemie zin?

U kunt zich aanmelden via onze aanmeldsite waarmee u ook een plaatsje in de kerk reserveert. Aansluitend aan de lezing kunt u vragen stellen aan de inleider. Ook kunt u via de livestream meeluisteren en kijken via deze link . Hier kunt u ook in de liveschat vragen stellen. Van harte welkom!

Kapelaan Kuik

De hand-out van de vorige keer kunt u downloaden via onderstaande link.

Misschien ook interessant...