Terugblik

GBK van Allerzielen tot Kerstmis 2021 gebeden


25 – 31 oktober                    week 43          Welkom!
God, wij vragen uw zegen voor alle vrijwilligers die zich inzetten in onze parochie. Samen zorgen wij voor een gemeenschap waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Laat ons zo groeien in gastvrijheid. 

2 november                                                  Allerzielen
Heer, we gedenken onze overledenen, maar we mogen de levenden niet vergeten.
De overledenen hebben hun levensreis voltooid, maar de levenden moeten verder.
En die weg valt hun vaak zwaar met de pijn van het gemis in hun hart.
Heer, maak ons tot mensen die mee kunnen trekken op die weg. Wij kunnen de rouw, de pijn niet van de ander afnemen, maar geef dat ons medeleven de pijn wat kan verzachten.

1 – 7 november                     week 44          H. Willibrord
God, U hebt de heilige bisschop Willibrord bestemd om uw grootheid te verkondigen, o.a. in onze streek. Wij denken aan de opvolgers van de H. Willibrord, de bisschoppen en priesters. Dank U, dat zij uw Blijde Boodschap verkondigen en uw nabijheid kunnen laten zien. Dank U God, dat de priesters uw Zoon Jezus present stellen in deze wereld.

8 – 14 november                   week 45          Vormselviering
Kom Heilige Geest en stort uw genade uit over de vormelingen. Wij bidden om uw gaven, om de vormelingen te sterken als christen.
Geef dat zij voortdurend uw inspiratie en uw verbondenheid mogen ervaren.

15 – 21 november                 week 46          Christus Koning
Christus, Koning van het Heelal, help ons te bouwen aan uw Rijk op aarde. Uw Rijk van waarheid, van licht, van liefde. Uw Rijk waarin plaats is voor kleine en onaanzienlijke mensen. Voor arme, hongerige en dorstige mensen. Voor zieke, verdrietige en lijdende mensen. Geef dat wij hen allen welkom heten in ons bestaan, en met hun welzijn begaan zijn. 

22 – 28 november                 week 47          Communicanten
Heer, wij vragen uw zegen over de weg van voorbereiding van de communicanten. Wij bidden dat zij U mogen leren kennen als Vriend voor het Leven. Laat onze gebeden hen vergezellen op deze weg.

29 november – 5 december week 48          Jaar van de Sacramenten
De zeven sacramenten zijn: de doop, het vormsel, de eucharistie, de ziekenzalving, het sacrament voor boete en verzoening, het huwelijk en de wijding. Als wij de sacramenten vieren als een geschenk van onze Heer, kunnen wij ervaren dat het de Heer zelf is die ons aanraakt in deze sacramenten. 
God, geef dat ons geloof mag verdiepen door het vieren van de sacramenten.

6 – 12 december                   week 49          Zondag Gaudete
Wij zijn op weg naar het Licht. Het mysterie van God met ons. Ook als het leven moeilijk is, is God met ons.

God, zegen ons met woorden die ons herboren doen worden: ‘Er is licht in jou, wees een licht voor anderen.’

13 – 19 december                 week 50          Lofzang
Dank U Heer, voor de koren in onze parochie. Het is fijn dat wij verschillende liederen kunnen meezingen in onze kerken. Geef dat wij ons hart gericht houden op God de Vader. en wij Hem zo lof en eer kunnen bewijzen.

20 – 26 december                 week 51          Kerstmis

God, help ons in deze dagen wat rust te scheppen. Om open te staan voor hetgeen Kerstmis ons te zeggen heeft. Geef dat uw vrede doordringt in ons leven. Dat wij ons er door laten inspireren in een wereld vol onvrede. Help ons om niet alles vol te plannen, maar ruimte in te bouwen. Ruimte voor anderen, voor onszelf en voor U.

Misschien ook interessant...