Terugblik

Nationale Roepingenweek / Noveen

Wij gedenken op 7 november dat St. Willibrord als eerste geloofsverkondiger het evangelie is komen brengen in onze Lage Landen. Met alle bisdommen in Nederland bidden wij in de week van 7-14 november om roepingen voor het priesterschap, diaconaat en religieuze leven. Het bidden om roepingen in onze Kerk is uiterst belangrijk!

In ons bisdom is op 8 november van 19.30-20.30 uur aanbidding in de kapel van de priesteropleiding Vronesteyn. Bisschop van den Hende zal dit gebed met de staf en studenten leiden. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij dit gebed via de livestream op www.bisdomrotterdam.nl

Bisdom RotterdamDe Kerk van Rotterdam is een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Het bisdom wordt geleid door bisschop Van den Hendewww.bisdomrotterdam.nl

.

Op 5 november start de huisgemeenschap van Vronesteyn met het bidden van een noveen. Deze noveen eindigt op de dag van de priesterwijding van Sander Verschuur op 13 november. Ook hier kunt u met meebidden. De tekst van deze noveen vind u hieronder of u kunt een exemplaar achter uit de kerk meenemen.

Noveengebed:

Op deze … dag van de noveen voor de aanstaande priesterwijding bidden wij:

Heilige Geest van God, verenigd met Maria, de Moeder van de Kerk, verenigd ook met de

apostelen die na de hemelvaart van Jezus, onze Heer, biddend naar uw komst hebben

uitgezien, smeken wij met aandrang: kom en zuiver ons hart, kom en verlicht ons verstand,

kom en maak onze wil één met die van God.

Beziel de Kerk waarvan Gij de levensbron zijt, heilig op bijzondere wijze Sander

Verschuur die over enkele dagen zal worden gewijd tot priester van de Kerk.

Geef hem de genade priester te worden naar het hart van onze Heer.

Zegen ons huis Vronesteyn en allen die daar wonen, zegen hen die ons weldoen op welke

wijze ook.

Geef vrede aan de wereld, en vernieuw het aanschijn van de aarde. Want Gij zijt de

scheppende Geest van God, de Geest die alles nieuw kan maken. Wij danken U voor uw leven en uw licht. Door Christus onze Heer. Amen.

Misschien ook interessant...