Terugblik

Gebeden gebedskalender begin 2022

27 december – 2 januari  Maria, Moeder van God
God, geef dat wij, net als Maria, uw vreugdevolle en liefdevolle woorden in ons hart bewaren en overwegen. Geef dat wij ons steeds herinneren dat wij uw geliefde kinderen zijn, wat ons ook overkomt. Dat wij kunnen zeggen: ‘En toch…… Tὸch is Jezus de Redder van de wereld, de Messias. En ik ben een geliefd kind van God de Vader.’

3 – 9 januari   Terugkomdag dopelingen
Goede God, wij vragen uw zegen voor de kinderen die vorig jaar gedoopt zijn, hun ouders en broers / zussen. Zegen ook ons met liefde en zorg, zodat wij deze gezinnen een plaats kunnen geven in onze gemeenschap.  Geef dat wij hen met ons gebed kunnen ondersteunen.

10 – 16 januari   WJD@Home  Ameland
Heer, dit weekend komen de jongeren samen ter voorbereiding van de Wereldjongerendagen in Portugal (2023). Geef hun de moed en de kracht te investeren in hun band met God en om op te staan voor het geloof. En geef dat zij in beweging komen voor de naasten.

17 – 23 januari  Licht in het duister
God de Vader, U heeft de ster boven de stal in Bethlehem laten stralen. Wij worden aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Soms is het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. God, geef dat wij steeds ernaar streven om uw Licht door te geven.

24 – 30 januari  Social Media
Heer, steeds meer mensen vieren de Eucharistievieringen mee via de social media.
Wij vragen dat iedereen die op deze manier meeviert, echt geraakt mag worden. En zijn/haar hart mag openen om U te ontmoeten.

31 januari – 6 februari  Blasiuszegen, Zieken en hun verzorgers
God, wij bidden voor alle zieken en hun verzorgers. Geef dat zij mogen ervaren dat U hen liefdevol nabij bent. Geef hun kracht om vol te houden; troost om wat hen overkomt en geef genezing waar mogelijk.

7 – 13 februari  Luisteren met zachtmoedigheid
Barmhartige God, U weet dat mensen soms recht tegenover elkaar komen te staan. Mensen die jaren bevriend zijn en nu fundamenteel anders denken. Geef dat wij met zachtmoedigheid naar elkaar luisteren. Geef dat wij begrip kunnen hebben voor elkaars standpunten. En geef dat wij elkaar kunnen respecteren.

14 – 20 februari  Vrouwen
God, wij bidden voor de positie en waardigheid van de vrouw, dat haar rechten in alle landen gerespecteerd worden, en zij in gezin en maatschappij de waardering ondervindt die haar toekomt. 21 – 27 februari  Voor een synodale Kerk
Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden, maak dat U thuis bent in ons hart; leer ons de weg die wij moeten volgen en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars; laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen. Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen, noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden, opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U, die overal en in iedere tijd werkzaam bent, in de gemeenschap van de Vader en de Zoon, in de eeuwen der eeuwen.

Misschien ook interessant...