Terugblik

Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen

De Raad van Kerken Lisse begint het nieuwe jaar 2022 met een Week van gebed voor de eenheid van christenen. We starten met een gezamenlijke oecumenische viering op zondag 16 januari a.s. om 16.00 uur in het kerkgebouw van de Samenwerkingsgemeente aan de Veldhorststraat te Lisse. Vanwege de maatregelen zal deze viering alleen online mee te vieren zijn.

Deze viering wordt gezamenlijk geleid door de voorgangers van de deelnemende kerken in de Raad van Kerken Lisse.

Het thema is “Licht in het duister”, waarbij we stilstaan bij de ster van Bethlehem, een licht dat schijnt in het duister en wijst naar Jezus. Dit thema wordt voortgezet in de onderstaande avondvieringen, die waarschijnlijk alleen online te volgen zijn:

  • maandag 17 januari 19.30 uur in de Pauluskerk, Ruishornlaan 31, Lisse
  • dinsdag 18 januari 19:30 uur in de Samenwerkingsgemeente, Veldhorststraat 48, Lisse
  • woensdag 19 januari 19.30 uur in de St. Agathakerk, Heereweg 277, Lisse
  • donderdag 20 januari uur in Evangeliegemeente De Poort, Jozef Israëlsstraat 11, Lisse
  • vrijdag 21 januari 19.30 uur in Buurthuis Salvatori, Wagenstraat 33, Lisse
  • zaterdag 22 januari 19.30 uur in Dorpshuis De Meerkoet, Krabbescheerstraat 1, Lisserbroek

U bent van harte welkom en in de gelegenheid om in verschillende kerken met verschillende mensen nader tot elkaar en tot God te komen.

COVID-maatregelen

Natuurlijk willen we ons als kerken houden aan de Covid-maatregelen. Dat betekent dat we mogelijk niet fysiek bij elkaar mogen komen. De oecumenische viering op 16 januari zal dan ook uitgezonden worden via het youtubekanaal van de Samenwerkingsgemeente.

Raadpleeg voor de meest actuele informatie ook de websites van de andere kerken:

Misschien ook interessant...