Terugblik

Patroonsfeest in de St. Agathakerk

Op zondag 6 februari vieren we in de H. Eucharistieviering om 10.00 uur in de St. Agathakerk het
feest van onze patroonheilige.
De heilige Agatha was een van de allereerste heiligen van de Kerk. In de derde eeuw werd ze op een
gruwelijke manier gefolterd waaraan ze uiteindelijk zou overlijden. Ze is de patrones van vele
beroepen waaronder de brandweermannen, klokkenmakers, metaalbewerkers en de broodbakkers.
Meestal kan er een link worden gelegd tussen hun beroep en iets uit de legende van St. Agatha.
Ook wij kunnen St. Agatha aanroepen en om haar voorspraak vragen middels het volgende gebed:

Heer, wees ons genadig
omwille van de Heilige Agatha,
die haar leven aan U heeft toegewijd
en in de marteldood voltooid.
Verhoor ons op haar voorspraak,
want zij is U altijd dierbaar
omwille van haar moedige geloofsbelijdenis
en haar zuiver leven.
Door Christus onze Heer. Amen.

Laten we deze heilige, die al zo lang aan Lisse verbonden is, gedenken en in moeilijke tijden vragen
om haar gebed en voorspraak.

Misschien ook interessant...