Terugblik

Biechtgelegenheid in de Veertigdagentijd

De Veertigentijd is een zeer geschikte periode om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Het ontvangen ervan bereidt ons voor op het grote Paasfeest van de bevrijding. Door te biechten komt er nog meer ruimte in ons om Pasen echt diep van binnen te beleven. Het pastoraal team biedt op de volgende momenten gelegenheid om te biechten.

  • Na afloop van alle Aswoensdagvieringen (zie het liturgisch rooster wanneer op welke locatie).
  • In de weekenden van de 4e en de 5e Zondag van de Veertigdagentijd (26/27 maart en 2/3 april).
  • In de Agathakerk van 09.15 tot 09.45 uur en in de St. Jozef en St. Martinuskerk vanaf 12.00 uur.
  • Op zaterdag 9 april aansluitend aan de lezing over het Sacrament van Boete en Verzoening. Deze lezing is om 10.00 uur in de St. Agathakerk.
  • Op dinsdag 12 april bij de boeteviering om 19.00 uur in de St. Agathakerk.

Wees van harte welkom om uw hart te luchten!

Misschien ook interessant...