Terugblik

Nachtelijke wake van Witte Donderdag op Goede Vrijdag

U bent uitgenodigd om in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag deel te nemen aan de nachtwake in de St. Agathakerk. Het heilig Sacrament wordt aan het eind van de Witte Donderdagviering geplaatst op het rustaltaar in de Mariakapel. Tot Goede Vrijdag 7.00 uur is daar de mogelijkheid om bij Jezus te waken zoals hij ook vraagt aan zijn apostelen in de Tuin van Getsémane in Mattheüs 26,38: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met Mij.”

Er kan elk moment van de nacht binnengelopen worden. De gehele nacht zijn in de kerk mensen aanwezig die zorg dragen voor een veilig en eerbiedig verloop. 

In de stilte van de nacht een uurtje bij hem verblijven en bidden is een mooie manier om je voor te bereiden op Goede Vrijdag en het komende Paasfeest.

Om 7.00 uur sluiten we af met het bidden van de Lauden, het kerkelijk ochtendgebed. 

Van harte aanbevolen.

Misschien ook interessant...