Terugblik

Gebeden gebedskalender mei – juli 2022

Gebeden Gebedskalender mei – juli 2022

2 – 8 mei   Roepingenzondag

Goede God, wij bidden U voor alle priesters in de wereld. Geef hen uw zegen en maak hun priesterschap vruchtbaar. Wek door uw Heilige Geest talrijke priesterroepingen op. En geef dat wij in onze geloofsgemeenschap een atmosfeer creëren waarin een priesterroeping kan gedijen.

9 – 15 mei  Eerste Heilige Communie
Heer Jezus, wij vragen uw zegen voor alle communicanten en hun gezinnen. Met iedere communie die zij ontvangen, ontvangen zij U elke keer opnieuw in hun hart. Geef dat zo uw Liefde mag groeien in hun leven. 

16 – 22 mei  Instrument van Gods Vrede
Barmhartige God, maak mij een instrument van Uw vrede. 
Laat mij liefde brengen waar haat heerst, 
laat mij vergeven wie mij beledigde, 
laat mij verzoenen wie in onmin leven, 
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt, 
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt, 
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt, 
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is, 
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn. 

23 – 29 mei  Hemelvaart van de Heer
God, bij de Hemelvaart van Jezus Christus bidden wij om een beetje hemel voor alle mensen. Om meer welvaart voor de armen in de wereld, om brood voor allen die hongerig of ondervoed zijn, om vrede voor allen die te lijden hebben onder oorlog en geweld, om vrijheid voor hen die onderdrukt worden.

30 mei – 5 juni  Pinksteren
Kom, Heilige Geest. Wees als een vuur in ons hart. Geef ons uw vruchten: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
Kom, Heilige Geest. Help ons om Jezus’ Kerk te zijn. Dat steeds meer mensen Hem gaan kennen en van Hem gaan houden. En dat zij Hem mogen herkennen in ons. 
Kom, Heilige Geest. Geef ons uw kracht om als gedoopten te leven, als kind van God onze Vader, als kind van het Licht.

6 – 12 juni  Scholieren en studenten
Moeder Maria, aan het einde van het schooljaar ontvangt de ene scholier / student goed nieuws, de ander minder goed nieuws. Geef hen allen een hart vol vertrouwen. En geef dat zijmogen blijven geloven in hun mogelijkheden en talenten.

13 – 19 juni  Feest van het Heilig Sacrament
God, in dit Jaar van de Sacramenten vieren wij het Feest van het Heilig Sacrament, Sacramentsdag. Wek in ons hart het verlangen naar aanbidding van het Heilig Sacrament. En geef dat deze aanbidding vruchtbaar mag zijn voor onze parochie.  

20 – 26 juni  Volg Mij!
Heer, U zegt ons: ‘Volg Mij!’ 
Wij willen wel volgen Heer, maar het is vaak zo moeilijk. Wij worden afgeleid door alle drukte, herrie, bezigheden. 
Daarom vragen wij U: Heer, leer ons omgaan met U. Leer ons om dichtbij U te blijven en U te volgen. 

27 juni – 3 juli  Zending van de leerlingen
Goede God, 
Geef dat wij leerlingen mogen worden van uw Zoon Jezus Christus. Geef ons de kracht om standvastig en trouw met U op weg te gaan. Geef ons de genade te getuigen dat uw Liefde bron van nieuw leven is. 
Opdat anderen hierdoor geraakt mogen worden en ook uw leerling willen worden.  

4 – 10 juli  De naaste zijn
Goede God, we horen in het Evangelieverhaal van deze zondag ‘wie is mijn naaste?’
Maar de eigenlijke vraag is niet wie mijn naaste is, maar wel of ik de naaste wil zijn van mijn medemensen.
Geef mij daarom de durf om gekwetste en lijdende mensen nabij te zijn
en te blijven.

Misschien ook interessant...